Pradinis Parodos 2018 metų parodų galerija Viešojoje bibliotekoje paroda „Prezidentas Aleksandras Stulginskis“

Viešojoje bibliotekoje paroda „Prezidentas Aleksandras Stulginskis“

Paroda „Prezidentas Aleksandras Stulginskis“
Paroda „Prezidentas Aleksandras Stulginskis“

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje nuo liepos 5 d. iki rugsėjo 14 d. eksponuota Istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune paroda „Prezidentas Aleksandras Stulginskis“, skirta Lietuvos Valstybės dienai paminėti.

Viena iš iškiliausių XX a. Lietuvos asmenybių. Pareigingas, darbštus, garsėjęs savo kuklumu, toks Aleksandras Stulginskis liko savo amžininkų atsiminimuose. Nepriklausomybės akto signataras, Ministrų kabinetų narys, Seimų pirmininkas, pirmasis Lietuvos prezidentas išrinktas remiantis nuolatine Konstitucija - tai geriausiai šiandien prisimenami faktai iš Aleksandro Stulginskio gyvenimo. Parodoje pristatomi Aleksandro Stulginskio politinės bei visuomeninės veiklos momentai, šeimyninės aplinkos nuotraukos. Didelis dėmesys skiriamas A.Stulginskio - Sibiro tremtinio gyvenimo etapui. Parodoje eksponuojami mažai viešintos A. Stulginskio KGB bylos. Parodoje eksponuotos fotografijos ir dokumentai saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve ir Lietuvos ypatingajame archyve.