Pradinis Nuorodos Profesinio informavimo taškas

Profesinio informavimo taškas

PIT - tai profesinio informavimo ir konsultavimo vieta, kurioje Jums suteikiama galimybė:

• konsultuotis individualiai profesijos pasirinkimo klausimais,
• ieškoti informacijos internete ir PIT-e esančioje literatūroje.

PIT darbo laikas : pirmadienį – penktadienį nuo 10.00 val. iki 17.00 val.

PIT tikslas: teikti kokybiškas profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas mokiniams, jų tėvams, atsižvelgiant į jų amžių, lytį, gebėjimus, gyvenamąją vietą, socialinę padėtį, individualius ir visuomenės poreikius.

Uždaviniai:

1.Kaupti informaciją apie profesijas, profesinį rengimą, aukštojo mokslo siekimo galimybes ir darbo rinką šalyje bei užsienyje.
2. Užtikrinti prieinamumą prie egzistuojančių profesinio informavimo bazių (AIKOS ir kt.).
3. Kaupti ir skleisti informaciją profesinio informavimo klausimais.
4. Sudaryti galimybę naudotis internetu profesinio informavimo ir konsultavimo klausimais (pvz. AIKOS sistema).
5. Teikti informaciją visiems gyventojams apie įsidarbinimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje.

Siūloma naudotis puslapiais internete: