Pradinis Nuorodos ES nuorodos

ES nuorodos

Čia rasite nuorodas į Europos Sąjungos interneto svetaines skirtas tiek vaikams, tiek suaugusiems.

http://europa.eu/index_lt.htm - EUROPA - tai oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė, kurioje galima susipažinti su visų ES institucijų, agentūrų ir kitų įstaigų skelbiama informacija.

http://eur-lex.europa.eu/lt/index.htm - pasiekiami Europos Sąjungos teisės aktai.

http://ec.europa.eu - Lengviausias būdas rasti informaciją apie darbo ir mokymosi galimybes Europoje. 

http://www.ecc.lt - Europos vartotojų centras padeda nemokamai spręsti problemas.

http://www.paramaverslui.eu – Europos verslo ir inovacijų tinklas - yra didžiausias Europoje, vieno langelio principu veikiantis, verslo paramos tinklas, kuris vienija beveik 600 organizacijų 54 šalyse.

http://esrinka.lt  – Europos Sąjungos vidaus rinka.

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_lt.htm - SOLVIT yra problemų sprendimo tinklas internete, kur ES valstybės narės kartu ieško pragmatiškų sprendimų problemoms, kylančioms tuomet, kai valstybinės institucijos neteisingai taiko Vidaus rinkos teisės aktą.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_lt.htm - pagalba ir patarimai ES piliečiams ir jų šeimos nariams.

http://www.zinauviska.lt/lt/ - Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 33 Europos šalyse ir teikiantis išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu.

http://www.euroguidance.lt - Euroguidance pirmiausia yra informacinių ir metodinių išteklių centras Lietuvos profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams.

http://www.jtba.lt - „Veiklus jaunimas" - tai Europos Sąjungos programa skirta visiems 13 - 30 metų žmonėms iš ES valstybių narių, taip pat valstybių, siekiančių narystės (Turkija, Kroatija), EEE šalių (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija).

http://ec.europa.eu/solvit/site/links/index_lt.htm - naudingos nuorodos apie ES.