Naujienos

Gedulo ir vilties diena Ringaudų bibliotekoje 2021 m.

Per Lietuvą ir visą pasaulį Lietuvai minint 80-ąsias Gedulo ir vilties dienos metines nuvilnijo parą trunkanti atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“! Ši akcija vyksta jau šeštus metus ir ja siekiama įprasminti kuo daugiau tremtinių bei politinių kalinių likimų, perskaitant jų vardus, pavardes bei likimus (grįžo / negrįžo / likimas nežinomas).

Birželio 15 d. Ringaudai į „Misija Sibiras“ organizuojamą akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok“, įsijungė tiesiogiai virtualiai programa „Skype“. Tai akcija, į kurią prisijungę viso pasaulio lietuviai ir prisimena ne vien istoriją, bet ir kiekvieną likimą. Į Ringaudų bibliotekos patalpas prisiminti draugų, bendro likimo žmonių susirinko buvę tremtiniai, žmonės, kurių gyvenimą, artimuosius paženklino tremties patirti sunkumai. Iškilmingai susikaupę susirinkę ringaudiškiai skaitė likimo draugų pavardes ir jų likimus: grįžo... negrįžo... likimas nežinomas...

Ši akcija iššaukė prisiminimus, dalinimąsi istorijomis, užfiksuotomis fotografijose, dokumentuose, rašytuose ranka. Dėkojame Antanui ir Liudai Statkevičiams, Genutei ir Stasiui Šidlauskams, Gražinai Voroblevienei už dalyvavimą ir dalinimąsi patirtimi.

sibiro haiku
skaityk vaike
du kartus
skaityk
kad jis
tik knygoje
liktų
meldžiu
teapsaugo
tave ir mane
žinojimas
/Neringa Daniulaitienė/

Vilija Mitkuvienė Ringaudų padalinio vyr. bibliotekininkė