Naujienos

Vilkijos neįgaliųjų sąjungos nariai džiaugiasi perrinkta pirmininke

Birželio 15d. Vilkijos neįgaliųjų sąjungoje būriavosi sąjungos nariai . Jų veiduose galėjai pastebėti nerimą ir jaudulį. Ši diena, jiems buvo labai svarbi, kadangi vyko pirmininko rinkimai. Vilkijos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centro salėje vyko metinis ataskaitinis, rinkiminis susirinkimas. Į susirinkimą buvo pakviesti Vilkijos miesto seniūnas Kazys Bačėnas, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas ir Vilkijos bibliotekos bibliotekininkė Jolanta Bačėnienė.

Susirinkusiesiems buvo pristatyta metinė ataskaita, finansinė ataskaita, revizoriaus išvados. Po metinės ataskaitos vyko pirmininko rinkimai. Pirmininko pareigoms užimti buvo iškeltos trys kandidatės: Genovaitė Skakauskienė, Jolanta Bačėnienė ir Danguolė Kaminskaitė Olbikienė. Jolanta Bačėnienė nuoširdžiai dėkojo už gražų bendradarbiavimą su Vilkijos miesto biblioteka, pasidžiaugė pirmininkės nuveiktais darbais, lpalinkėjo sėkmės ir geros kloties tolimesniam pirmininkės darbui. Danguolė Kaminskaitė Olbikienė džiaugėsi, kad turi mylimą užsiėmimą, palinkėjo Genovaitei stiprybės tęsiant gražius pradėtus darbus.

Už Genovaitės Skakauskienės kandidatūrą prabalsavo vienbalsiai. Sąjungoje pradėtus darbus tęs išrinkta Genovaitė Skakauskienė. Vilkijos seniūnas Kazys Bačėnas išrinktai (perrinktai) pirmininkei įteikė gėles ir padėką, už gražius ir prasmingus darbus Vilkijos neįgaliųjų sąjungai, taip pat padovanojo sieninį laikrodį su Vilkijos logotipu. Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas prisiminė pirmuosius žingsnius kuriant šią sąjungą, pasidžiaugė pirmininkės aktyvumu ir palinkėjo geros kloties ateityje.

Vilkijos neįgalių sąjungos pirmininkė Genovaitė Skakauskienė – moteris, skirianti savo laiką, žinias, patirtį, energiją kitiems, reikalingiems pagalbos, ir negailėdama savo brangaus laiko žmonėms, kuriems trūksta visokeriopos pagalbos. Moralinė kompensacija už kitiems dovanotą gėrį yra vertingesnė.

Vilkijos filialo vyr. bibliotekininkė Jolanta Bačėnienė