Pradinis Naujienos Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos įvertinimas Vilkijos m. bibliotekai

Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos įvertinimas Vilkijos m. bibliotekai

„Kūrybiškos ir profesionalios bibliotekų veiklos prisideda prie viso Lietuvos kultūros lauko stiprinimo“, sako LR Kultūros ministerijos atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė. Viena jų - Kauno rajono Vilkijos miesto biblioteka Metų nominacijų konkurse įvertinta kaip „Bendruomeniškiausia 2020 metų biblioteka“. Džiaugiamės ir sveikiname Vilkijos m. bibliotekos darbuotojas Jolantą Bačėnienę ir Liuciją Baltiejienę.

Vilkijos m. biblioteka kartu su bendruomene, ugdymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis nuolat įgyvendina įvairius kultūrinius, socialinius projektus, skelbia akcijas, konkursus, buria knygų mylėtojus, krašto kultūros paveldo puoselėtojus, turi įvairių tradicijų, yra socialiai atsakinga ir tuo prisideda prie Covid-19 neigiamos situacijos mažinimo bendruomenėje.

Vykdydama kultūrinę ir projektinę veiklą, biblioteka nuolat bendradarbiauja su Vilkijos miesto seniūnija, Vilkijos kultūros centru, Vilkijos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centru, ugdymo įstaigomis, Vilkijos labdaros ir paramos fondo „Nemuno vaikai“ bendruomene, bendradarbiaujama su kitomis rajono bibliotekomis, Kauno rajono Garliavos meno mokyklos Vilkijos filialu ir kitomis organizacijomis, kokybiškai atliepia į jų poreikius.

Vienas iš svarbių bendruomenei projektų, kuriame biblioteka dalyvauja nuo 2019 m. kaip Vilkijos seniūnijos bendrapartnerė, yra „Šiuolaikinė seniūnija“- projekto „Kaunas -Europos kultūros sostinė 2022“ dalis. Projekto dalyviai, siekdami įprasminti ir išsaugoti miesto savitą istorinę atmintį bei formuoti šiuolaikinę miesto tapatybę, skatinti didžiuotis savo gyvenama vieta, kartu su bendruomene sukūrė Vilkijos miesto meninį žemėlapį ir gatvės meno Vilkijoje planus. Kuriant žemėlapį pasinaudota bibliotekos turimais ištekliais, darbuotojos rinko žmonių atsiminimus, aiškinosi gatvių istoriją. Žemėlapio maketas yra bibliotekoje. Bendradarbiaujant su menininku –grafiku E. Rudinsku sukurtas bibliotekos logotipas, knygos skirtukai, padėkų šablonai, kuriuos biblioteka naudoja reprezentacijai, bei kitomis progomis.

Gražus bendradarbiavimas su Kauno įgulos karininkų Ramove vyksta nuo 2009 m., kurio tikslas skatinti jaunimą tapti Lietuvos patriotais ir domėtis savo šalies istorija. Vyr. bibliotekininkė J.Bačėnienė yra Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos valdybos narė. Bendradarbiaujant bibliotekoje rengiami susitikimai jaunimui ir jų tėvams su Lietuvos kariuomenės kūrėjais, kariais savanoriais, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariais, kurie ugdo jaunimo patriotinius jausmus, pilietiškumą skatina ir mylėti savo kraštą, dirbti gražius darbus.

Vilkijos m. vyr. bibliotekininkės skatina bendruomenę dalyvauti Viešosios bibliotekos kultūriniuose projektuose. 2020 m. Vilkijiečiai dalyvavo projekto „Kultūrinės slinktys Kauno rajone“ renginiuose ir protmūšyje. Vasaros skaitymo iniciatyvas ir kūrybinį užimtumą biblioteka organizuoja vaikų vasaros stovykloje „Saulėgrąža“ Ivaniškių kaime, Kėdainių rajone, nes čia poilsiauja ir Vilkijos m. vaikai.

Aktyviausia bendruomenės dalis susitelkia bibliotekoje veikiančiuose klubuose -vaikams „Išminčiai“, suaugusiems „Paradigma“. Klubiečiai yra aktyvūs kultūrinės veiklos bei skaitymo akcijų dalyviai ir populiarintojai. Klubo veikloje dalyvauja keletas mokytojų, kurie skiria daug laiko paauglių knygų skaitymui ir savo pavyzdžiu skatina skaityti moksleivius. Susitikimuose aptariamos naujai gautos knygos, nariai prisideda prie knygų gražinimo iš užmaršių skaitytojų. Klubų nariai dalyvauja Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skelbiamuose konkursuose bei projektuose. Vilkijos m. biblioteka kartu su klubo nariais, seniūnija ir kultūros centru nuo 2010 metų rengia piešinių ant grindinio šventes, „Dovana Kauno rajonui“ 2020 m. buvo jau dešimtoji.

Užtikrinti turiningą ir saugų Vilkijos vaikų užimtumą jų vasaros atostogų metu taip pat iniciatyvos imasi biblioteka, įkūrusi stovyklėlę „Knygų vilkiukai“. Tai švietėjiška –pramoginė stovykla, kurioje stovyklautojai per dieną turėjo po tris skirtingus užsiėmimus. Stovyklos metu vaikai daug skaitė, dalyvavo įvairiose meninėse edukacijose, aplankė Vilkijoje partizanų žuvimo vietą, Vilkijos gaisrinę, Vilkijos miesto seniūniją, A. ir J. Juškų muziejų, kėlėsi per Nemuną keltu „Vilkynė“ ir kt. Tėvai ir seneliai dėkojo už vaikų įdomiai ir linksmai praleistą laiką stovykloje.

Vilkijos m. biblioteka - mokymosi ir skaitmeninio raštingumo ugdymo centras Vilkijos miesto bei aplinkinių seniūnijų (Padauguvos , Liučiūnų, Saulėtekių, Daugėliškių) gyventojams. Vyr. bibliotekininkė J.Bačėnienė projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektorė 2020 metais skaitmeninio raštingumo apmokė 68 gyventojus. Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ parengė filmuotą medžiagą, kurioje Vilkijos miestelio gyventoja Rasa Šimkevičienė pristatė nėrinių raštų įvairovę -atkūrė autentiškus 1912–1958 m. Kauno rajono Vilkijos krašte nunertus raštus.

Biblioteka - atliepia į skirtingų žmonių grupių socialinius poreikius. Nuo 2009 m. vyksta glaudus bendradarbiavimas su Vilkijos neįgaliųjų sąjunga. Bibliotekoje rengiamos jų rankų darbų parodos, kai kurie nariai tapo pastovūs bibliotekos skaitytojai, dalyvauja bibliotekos renginiuose. Bibliotekininkės rengia nesudėtingas edukacijas neįgaliesiems, jų pageidavimu vykdomos maisto gaminimo edukacijos ir kt. Nuotoliniu būdu organizuota akcija „Aš ir Tu – tai MES“ skirta Tarptautinei žmonių su negalia dienai. Tradicija tapusi „Gerumas šildo akcija“, kurią Vilkijos m. biblioteka vykdo bendradarbiaujant su LBD Kauno rajono skyriumi, skirta Vilkijos Nemuno krašto laikinųjų vaikų globos namų auklėtiniams.

Biblioteka bendruomenę skatina dalintis savo kūryba. Atrasti įdomius krašto žmones ir juos pristatyti bendruomenei, dar viena bibliotekos veiklos sritis. Bibliotekoje surengta tautodailininkės Br. Šiaulė (visų vadinama raganaite) kūrybos darbų paroda, lauko erdvėje prie bibliotekos buvo surengta R. Šimkevičienės pagalvėlių paroda „Raštų ramybė“, miesto bendruomenei buvo pristatyta fotografės A. Pažereckaitės paroda „(Ne)Tobula“, V. Smakausko „Naujai atrastų XIX a.“ piešinių paroda, „Molinių lietuvaičių“ paroda, surengta kraštietės I. Firavičienės siuvinėjimo kryželiu darbų paroda.

Geriau pažinti savo krašto istoriją, biblioteka kartu su seniūnija, kultūros centru kas metai organizuoja Europos žydų kultūros dienas. Aplankomi Holokausto aukų kapai Jaučakių miške, renkama kraštotyrinė medžiaga.

Vilkijos m. biblioteka vykdo aktyvią komunikaciją ne tik tarp bendruomenės, bet ir su išoriniais parneriais. Panaudojant socialinius tinklus perduodama aktuali informacija apie knygas, renginius, edukacijas, vykdoma nuveiktų darbų sklaida.

Vilkijos miesto vyr. bibliotekininkės J.Bačėnienė ir L.Baltiejienė atlieka svarbią kultūrinę veiklą savo bendruomenėje, yra kūrybingos, dėl to jų darbas ir įvertintas respublikine nominacija, kuri įpareigoja dar aktyviau ir nuoširdžiau darbuotis savo krašto labui, ir skleisti gerąją patirtį kitoms bibliotekoms.

Vilgemina Puskunigienė