Naujienos

Švenčiame spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena Karmėlavos bibliotekoje

Gegužės 7-oji-Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šia proga virtualiai susitikome ir bendravome „Microsoft Teams“ platformoje su Balio Buračo gimnazijos antrokais. Vaikai sužinojo, kodėl šiandien visa Lietuva švenčia spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, kodėl ši diena tokia svarbi kiekvienam iš mūsų. Mokiniams rūpėjo, kas ir kodėl norėjo mūsų gražią kalbą sunaikinti ir kaip pavyko lietuviams ją išsaugoti. Kartu su spaudos draudimu 1864-1904 metais atsirado toks reiškinys kaip knygnešystė. Pirmosios nelegalios knygnešių organizacijos pradininku tapo kunigas M. Valančius.

Kaip knygnešiai kovojo už tautos laisvę, spausdinto žodžio ir kalbos, bei lietuvybės išsaugojimą plačiau vaikai sužinos perskaitę V. Platzner knygelę „Jurgis Bielinis ir mažieji knygnešiai“, kurią pristatė bibliotekininkė. Keliaudami kartu su knygos herojais knygnešiais , vaikai labiau supras kaip veikė knygnešių tinklas ir kokiais būdais buvo gabenamos knygos. Susitikimo metu vaikams pristatytos naujos knygos , kurias jie galės skolintis iš bibliotekos. Tai K. Zylės knyga „Didžioji būtybių knyga“, T. Dirgėlos „Užkeiktoji pono Kuko knyga“, bei knygelė „Tu gali!“ mokanti vaikus labiau pasitikėti savimi ir įveikti kasdienines problemas. Vaikai, ruošdamiesi susitikimui, patys tapo kūrėjais ir savos kūrybos knygelių iliustratoriais. Ačiū vaikams ir jų mokytojai Daivai.

Artėjant gegužės 7-ąjai-spaudos atgavimo , kalbos ir knygos dienai, Karmėlavos vaikai šiai datai paminėti ir lietuvių kalbos dienoms skyrė savo piešinius, dalyvaudami konkurse „Aš nupiešiu žodį....“

Kviečiu visiems pasidžiaugti vaikų darbais: https://www.facebook.com/karmelavos.biblioteka. Nuoširdžiai dėkoju mokytojai Jūratei ir trečiokams: Gabrielei, Aisčiui, Ema, Grytei, Dominykai, Dovydui, Augustei, Dominykai ir Dovydui, Justinai, Mantui, Dovydui ir Juozukui iš 1 klasės.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bibliotekoje parengta senųjų spaudinių paroda. Karmėlavos bibliotekoje skaitytojams eksponuojamas pačios seniausios knygos .Skaitytojų dovanota net 1881m. „Evangelija “lenkų kalba, Prano Dovydaičio įsteigtas mėnesinis pedagogikos laikraštis „Lietuvos mokykla“ (1926m. ir 1934m.) egzemplioriai. Knyga „Valios jėga“, išleista 1938m., bei knygelė „Trys žiedai“ (1936m.) leidimo, bei kiti ne mažiau įdomūs leidiniai ir laikraščių „Jaunasis ūkininkas“ (1937m.) bei „Šeimininkė“ (1938m.) rinkiniai.

Karmėlavos bibliotekos vyr. bibliotekininkė D. Jankauskienė