Pradinis Naujienos „Ir mintis po minties veja mintį“ - poeto Pauliaus Širvio 100-čiui popietė Kauno rajono filialuose

„Ir mintis po minties veja mintį“ - poeto Pauliaus Širvio 100-čiui popietė Kauno rajono filialuose

Daug netausodamas, jis kaip šventenybę saugojo tai, kas sudarė jo gyvenimo prasmę-kūrybos kibirkštį:

„Negaliu, negaliu nedainuot.
Negaliu tos ugnies užgesint,
Nei pamesti, nei kitam atiduot.‘‘ (P. Širvys)

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų: Vilkijos, Babtų, Panevėžiuko, Čekiškės, Liūčiūnų, Batniavos, Saulėtekio kūrybingos bibliotekininkės, mylinčios poeziją, rinkosi į Padauguvos filialą –padalinį popietei-edukacijai paminėti poeto Pauliaus Širvio gimimo 100-metį. Skaitėme populiariausius eilėraščius, bandėme pačios įsilieti į kūrybos sūkurį, prikuriant nors po vieną eilėraščio pabaigos posmelį:

„Gyvenimas mano –degimas.
Troškimas –toliau ir daugiau.
Bet laukia vienodas likimas-
Kažkur pasakysiu: ‘‘Baigiau...‘‘
Pridedant pačių kurtą eilėraščio posmą:
O jei nenustotų vis plakti
Manoji širdis ,aš žinau,
tai žodis bus kelrodė mano
kūrybos per amžius tikros........

Dalinomės mintimis apie poeto gyvenimą, džiaugiamės, kad kūryba neužmiršta ir labai mėgstama žmonių, o daugelis jo posmų virtę dainomis. Ačiū Tau, Pauliau ..... Mes dar ilgai deklamuosime ir dainuosime tavo eiles.

Paruošė vyr. bibliotekininkė D. Barkauskienė