Pradinis Naujienos Vaikų vasaros užimtumo stovykla „Knygų vilkiukai“

Vaikų vasaros užimtumo stovykla „Knygų vilkiukai“

Baigėsi vaikų vasaros užimtumo stovykla, vaikai rašė vasarai laiškus, skaitė ,žaidė žaidimus, susitiko su įvairių profesijų žmonėmis, lankė knygnešių daraktorių kapą, uždegėme žvakelę, pagerbėme knygnešius tylos minute, prisiminėme kaip buvo slapčia gabenama spauda. Nelengvas, pavojingas ir duobėtas buvo knygnešių kelias.

Nuostabų laiką praleidome A. ir J. Juškų muziejaus sode. Stovyklautojai dalyvavo juostelių pynimo edukacijoje. Gražioje gamtos apsuptyje saulei šildant, vaikus juostelių pynimo gudrybių iš įvairių siūlų spalvų mokino muziejininkė Vida Sniečkuvienė. Po užsiėmimų gėrėme vaisių-žolelių arbatą, diskutavome apie specialybes, vaikų svajones. Atsisveikindami su muziejininkais vaikai panoro pamatyti vaikų mylimą kalaitę Liepą.

Nuoširdžiai dėkojame Padauguvos girininkui Kęstučiui Markevičiui už ekskursiją į atstatytą partizanų bunkerį ir istorines žinias. Vaikai atsakinėjo į pateiktus klausimus, žaidė žaidimus, skaitė stende rašytus artimiesiems laiškus. Buvo gera pabūti gamtos apsuptyje, pasiklausyti miške čiulbančių paukščių, upelio čiurlenimo. Puikiai nusiteikę sugrįžome į biblioteką. Už saugią kelionę dėkojame Kęstučiui ir Vilkijos seniūnui Kaziui Bačėnui.

Stovyklautojai lankėsi Vilkijos neįgaliųjų sąjungoje. Mus pasitiko Danguolė ,vaikus supažindino su narių veikla. Mergaitės padedamos Danguolės, bei Skirmantės pasisiuvo kasoms surišti kaspinėlis, berniukai iš modelino lipdė žaislus - pakabukus. Esame dėkingi sąjungos pirmininkei Genovaitei Skakauskienei, bei visiems ten buvusiems nariams už nuostabų pasibuvimą kartu, dovanas ir skanią arbatą.

Prieš paskutinę vaikų vasaros užimtumo stovykloje dieną ,stovyklautojai lankėsi Vilkijos seniūnijoje. Vilkijos miesto seniūnas Kazys Bačėnas pakvietė vaikus užeiti į savo kabinetą. Seniūnas vaikams papasakojo apie seniūnijos veiklą, seniūno darbą, miestelio istoriją. Pasakodamas apie Vilkijos istoriją, parodė istorinį miesto žemėlapį, kuriame pažymėta Vilkijos biblioteka. Seniūnas stovyklautojus pavaišino širdelių formos saldainiais sakydamas, kad vaikai yra mylimi ir laukiami seniūnijoje.

Taip pat lankėmės ir Vilkijos gaisrinėje. Mus pasitiko ugniagesių vadas Matas Dainoras, bei ugniagesys Arūnas Subatis. Matas vaikams papasakojo apie gaisrininkų sunkų ir labai atsakingą darbą, pademonstravo techniką. Didžiausia stovyklautojams staigmena, kad galėjo įlipti į gaisrinę mašiną ir pravažiuoti miestelio gatvėmis. Nuoširdų ačiū tariame ugniagesiams už šiltą priėmimą.

Prie saldumynų stalo su vaikais aptarėme stovyklos veiklos rezultatus. Stovyklautojams buvo įteiktos padėkos. Nuoširdų ačiū tariu vaikučiams ir jų tėveliams už nuostabias gėlės, bei dovanas.

Vilkijos filialo vyr. bibliotekininkė Jolanta Bačėnienė