Naujienos

Knygos „Gyvenimo akimirkos" pristatymas Zapyškio bibliotekoje

„Dažnai mus gyvenimas blaško tarsi srovė šapelį jūroje – tai teškia į krantą, tai skandina nublokšdama iki dugno, tai vėl iškelia į paviršių.“

Virginija Ina Bedarfienė

Kanklių skambesyje bibliotekoje vyko Virginijos Inos Bedarfienės knygos „Gyvenimo akimirkos" pristatymas. Šioje knygoje užfiksuoti Lietuvos ir tuo pačiu autorės šeimos istoriniai įvykiai: garbinga šeimos istorija, Lietuvos okupacija 1940 metais, jos padariniai Lietuvai ir jos žmonėms - gyventojų trėmimai. Aprašyta amžiams išskirtos šeimos istorija, sunkus gyvenimas bei išgyvenimas atšiauriame Sibire, vargai sugrįžus į Tėvynę. Apie tai, kad visada, bet kokia kaina, sukaupus visas jėgas, reikia stengtis išplaukti į krantą ir neprarasti vilties. Šiais žodžiais susitikimo metu autorė pradėjo pasakoti savo gyvenimo istoriją.

Dėkojame Virginijai Inai Bedarfienei už pasidalintus mums visiems svarbius prisiminimus.

Zapyškio jungtinė biblioteka