Pradinis Naujienos Vasario veiklos Saulėtekyje

Vasario veiklos Saulėtekyje

Mėnesį pasitikome Tarptautine saugesnio Internet‘o savaite „Kurkime geresnį Internet‘ą kartu“. Kalbėjomės apie socialinių tinklų gerąsias ir blogąsias savybes, apie savo asmeninių duomenų teikimą virtualioje erdvėje, apie įvairaus pobūdžio grėsmes, apie saugaus elgesio taisykles Internet‘o platybėse. Kartu su Vilkijos gimnazijos Vaikų dienos centro lankytojais žaidėm žaidimą, kurio metu dvi komandos žodžiui „Internetas“ turėjo sugalvoti kuo daugiau įvairių ir įdomių apibūdinimų per tam tikrą laiką. Vyresnieji bibliotekos skaitytojai sprendė testą „Ar esi saugus Internet‘e?“.

Minint Lietuvos gimimo dieną bibliotekoje buvo pateikta parodėlė šia tema.

Lietuvių kalbos dienoms paminėti bibliotekoje vyko kūrybinės veiklos. Prisijungėme prie LBD organizuojamos iniciatyvos: „Ir aš esu išdidus, kad esu savo krašto žmogus...“. Bendradarbiaudamos su kaimyninėmis bibliotekomis dalyvavome garsiniuose skaitymuose Vilkijos bibliotekoje. Taip pat Saulėtekių bibliotekoje vyko Kazio Borutos pasakos „Dangus griūva“ garsiniai skaitymai su jaunaisiais skaitytojais. Vyko ir edukacinis užsiėmimas: pateikiama lietuvių rašytojo pavardė ir knygos pavadinimas, kurią reikia surasti bibliotekos fonde kuo greičiau ir perskaityti teksto ištrauką ar posmelį. Labai naudinga, įdomi, įtraukianti ir linksma veikla.