Pradinis Naujienos Klubo "Garliaviečiai" susitikimas

Klubo "Garliaviečiai" susitikimas

Klubo
Klubo "Garliaviečiai" susitikimas

Spalio 24 d. Klubas GARLIAVIEČIAI „Susirinkimas su tais, su kuriais gera“. Žavingos akimirkos mus jaudina ir trumpam sustabdo laiką, o tai, kas tobula, išlieka amžiams. Ilgametė klubo narė ir veteranė, atšventusi savo devyniasdešimtmetį klube.

Jadvyga Marcinkienė jau retai mus aplanko, bet siunčia linkėjimus:
„Žmogus be žmogaus, tai stepių vilkas. Žmogus be knygos, tai raišas be lazdos.
Mano gyvenimas, kaip ir visų to laiko žmonių buvo sudėtingas ir sunkus. Meilė knygai ir žmogui man padėjo išlikti žmogum. Baltas debesėli, kur plauki? Visiem linkiu geros nuotaikos ir pasiekti savo tikslų.“
Tokiais žodžiais pradėjom renginį ir dar daugiau gražių dalykų prikalbėjom, aptarinėjom. Turėjom svečią iš Kauno- kolekcininką Pijų Brazauską.
Lietuvoje išleistas 500 metų kalendorius – nuo 1700 iki 2200 metų. Jį sukūręs kolekcininkas Pijus Brazauskas sako, kad kalendorius ypač bus naudingas istorikams, aiškinantis, kurią savaitės dieną vyko istoriniai įvykiai, sudarinėjant giminių medžius ir besidomintiems astrologija. Tai­gi, įsi­gi­ję to­kį ka­len­do­rių ži­no­ki­te, kad jis bus tin­ka­mas ne tik Jums, bet ir Jū­sų vai­kams, anū­kams, pro­anū­kiams ir dar dau­giau… Ir dar kar­tą pa­kar­to­siu: „ne­pir­ki­te kas­met ka­len­do­riaus…“. Galima su jo kalendoriumi išskaičiuoti įvairius įvykius, net savo gimtadienius pagal savaitės dienas ir panašiai.
Geriausias Kauno rajono skaitovas Petras Beitnaras skaitė poeziją, o smuikininkė Romualda Brunzienė mus palepino jautriausiais muzikos garsais. Vakarą tęsėm prie arbatos puodelio, nagrinėdami įvairiausias temas ir klausimus.
Draugystei, bendravimui reikia kūrybinio meno.

Vyr. bibliotekininkė B. Ruzgienė