Pradinis Naujienos Knygos „Tarp pilkų debesų“ aptarimas Ringaudų bibliotekoje

Knygos „Tarp pilkų debesų“ aptarimas Ringaudų bibliotekoje

Knygos „Tarp pilkų debesų“ aptarimas Ringaudų bibliotekoje
Knygos „Tarp pilkų debesų“ aptarimas Ringaudų bibliotekoje

Gedulo ir vilties dieną, Ringaudų bibliotekoje susirinko Skaitytojų klubo narai, bibliotekos skaitytojai į Ruta Sepetys knygos „Tarp pilkų debesų“ aptarimą, diskusiją "Knyga ar filmas?". Šios knygos balsu buvo bibliotekos skaitytoja Liucija Baliulienė. Ji skaitydama ištraukas iš romano, prisilietė prie istorinių faktų, jausmų, išgyvenimų, vietovių, tikroviškai aprašytų knygoje.

Popietėje dalyvavo tremtiniai, kurie gimė tremtyje, buvo išvežti į Sibirą, bei tų laikų liudytojai. Tai palietė visus – valstybės tarnautojus, ūkininkus, mokytojus, jų tautybė neturėjo reikšmės – iš Lietuvos tremiami buvo lietuviai, lenkai, rusai, žydai. Gyvuliniais vagonais vežami buvo vyrai, moterys, net ir mažamečiai vaikai.
O diskusija visada buvo ir bus aktuali “Knyga ar filmas?”. Ar skaityti knygą, ar žiūrėti filmą? Vieni popietės dalyviai skaitė tik knygą „Tarp pilkų debesų“, o kiti matė pagal knygą režisieriaus Mariaus Markevičiaus sukurtą istorinę dramą „Tarp pilkų debesų“.
Vyko įdomūs pašnekesiai apie žodinę ir vaizdinę kultūrą. Juk tiek filmas, tiek knyga yra svarbūs mūsų tobulėjimui. Tad kiekvienas pasirenkame širdžiai artimesnę meno rūšį.

Vilija Mitkuvienė
Ringaudų padalinio vyr. bibliotekininkė