Naujienos

Rokų bibliotekoje akcija "Ištark, išgirsk, išsaugok“

Rokų bibliotekoje akcija

Istorijos išsaugojimas, puoselėjimas yra kiekvieno mūsų pareiga. Birželio 14 – ąją, Gedulo ir vilties dieną, visoje Lietuvoje vyko tremtinių ir politinių kalinių vardų ir likimų skaitymo akcija "Ištark, išgirsk, išsaugok“ bei skelbiama Visuotinė tylos minutė, kuomet visa šalis 11 val. 59 min. trumpam sustojo.

Ši iniciatyva suvienijo visą Lietuvą ir pakvietė visus vienai minutei stabtelėti ir pagalvoti apie savo laisvės kainą. Prie šios iniciatyvos prisijungė Rokų biblioteka, Rokų mokykla darželis, Rokų laisvalaikio salė, kurios metu buvo skaitoma tremtinių vardai iš knygos "1941 – 1952 metų Lietuvos tremtiniai“.


Rokų padalinio vyr. bibliotekininkė
Irena Petriškienė