Naujienos

PARTNERYSČIŲ BIBLIOTEKA – KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Susitikimas su rašytoju Robertu Keturakiu

Viešosios bibliotekos partnerystė ir bendradarbiavimas su Lietuvos bibliotekomis, rajono įstaigomis, asociacijomis, mokyklomis, bendruomenių centrais, seniūnijomis ir kitomis įstaigomis padeda kurti pokyčius ir plėsti paslaugų spektrą Kauno rajono bendruomenei.

Kiekviena bendra veikla įneša į bibliotekų veiklą kūrybiškumo ir suteikia pasitenkinimo jausmą tiek bibliotekų darbuotojams, tiek bendrų veiklų dalyviams.

Patirtimi ir bendradarbiavimu paremta Viešosios bibliotekos veikla kuria reikšmingus projektus ir darbus, kurie skirti Garliavos miesto bendruomenei bei Kauno rajone gyvenantiems žmonėms.
Siekiant išplėsti profesionaliosios kultūros paslaugas rajono miestuose, kaimuose ir įtraukti kuo daugiau rajono bendruomenių į kultūrinį gyvenimą, pastoviai įgyvendinami kultūriniai projektai. Jau ne vieneri metai įgyvendinamas tęstinis projektas „Pažinkim kultūros istoriją!“. Pastaraisiais metais į projekto veiklas įsijungė 12 Kauno rajono bendruomenių centrų - Vilkijos, Kačerginės, Ilgakiemio, Domeikavos, Zapyškio, Raudondvario, Babtų, Batniavos, Ringaudų, Karmėlavos, Samylų, Neveronių, kurių nariai dalyvauja projekto renginiuose, o įgytas žinias pasitikrina protmūšiuose. Toliau nuo centro nutolusių bendruomenių nariai noriai vyksta į Viešojoje bibliotekoje organizuojamus renginius, džiaugiasi jų kokybe ir galimybe susipažinti su Lietuvos kultūros istorija, susitikti su žymiais žmonėmis, smagiai pabendrauti.

2018 – 2019 m. Viešoji biblioteka kartu su partneriais – Kauno rajono socialinių paslaugų centru ir nevyriausybine organizacija klubu „Garliaviečiai“ įgyvendina projektą „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis ir Kauno rajono savivaldybės parama. Projekto eigoje Garliavos miesto ir apylinkių vaikai ir paaugliai aktyviai dalyvauja edukacijose su naujomis informacinėmis technologijomis – tai ir robotikos užsiėmimai, komiksų kūrimas, išmanieji akiniai, 3D spausdintuvas, dronai. Projekto dalyviai ypač susidomėję dailės edukaciniais užsiėmimais, kuriuos veda nevyriausybinės organizacijos “Garliaviečiai“ nariai. Dalis klubo narių tapo šio projekto savanoriais.

Viešoji biblioteka daug dėmesio skiria neįgaliesiems, sukurdama naujų veiklų ir užsiėmimų bibliotekoje bei Garliavos Neįgaliųjų centre. Bendradarbiaujant su Kauno apskrities viešąją biblioteka surengti profesionalūs kaniterapijos užsiėmimai asmenims su negalia. Susirinkusiems Garliavos neįgaliųjų draugijos nariams kaniterapijos užsiėmimus vedė profesionalai. Viešoji biblioteka su partneriu - Garliavos neįgaliųjų draugija vykdė renginių ciklą „Kai knygos prabyla spalvomis“. Bibliotekoje vyko skaitymo ir dailės terapijos edukaciniai užsiėmimai. Po užsiėmimų buvo rengiamos darbų parodos, kas labai pradžiugino dalyvius.
Viešoji biblioteka vykdo akciją „Mobili biblioteka“. Į Garliavos neįgaliųjų centrą kartą į mėnesį iš bibliotekos vežamos knygos, neįgalieji aptarnaujami namuose.
Bendradarbiaujant su keturiomis Garliavos ugdymo įstaigomis ir Kauno miesto Vinco Kudirkos viešąja biblioteka įgyvendintas išskirtinis Lietuvos atkūrimo100-mečiui skirtas projektas „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą“. Viešojoje bibliotekoje vykusių renginių metu Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos, Garliavos Jonučių progimnazijos, Jonučių ir Juozo Lukšos gimnazijos vyresnių klasių moksleiviams organizuoti paskaitų ciklai, kurių metu buvo pristatoma sukurta kilnojamoji paroda (kartu su virtualia jos versija) apie iškilias Kauno rajono asmenybes: J. Naujalį, K. Aglinską, B. Buračą, Pr. Dovydaitį ir kt. Užtikrinant informacijos sklaidą ne tik Kauno rajone, bet ir Kauno mieste, projekto partneris - Kauno miesto Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kilnojamąją parodą apie Kauno rajono iškilias asmenybes eksponavo savo bibliotekoje.
Minint Lietuvos atkūrimo 100-metį sėkminga partnerystė su Istorine Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune. Viešojoje bibliotekoje eksponuotos parodos: „Valstybės moterys: artimui ir Tėvynei“, „Prezidentas Aleksandras Stulginskis“, „Gyvename viltimi: Prezidentas Antanas Smetona egzilyje“, „Praktinė demokratija: Prezidento Kazio Griniaus receptas“ sulaukusios lankytojų dėmesio.

Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas remia bibliotekų veiklą, dovanodamas fondo leidžiamas knygas vaikams. Rajono viešosios bibliotekos savo fondus papildė 12 – os pavadinimų knygomis. Skaitytojai vaikai džiaugiasi žymių poetų kūryba bei leidžiamų knygų puikiomis iliustracijomis, kurias dažniausiai piešia rajono vaikai.

Jau dešimtmetis tęsiasi partnerystė su Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriumi. Bibliotekoje eksponuojamos profesionalų fotomenininkų parodos, vyksta jų pristatymai dalyvaujant autoriams. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys R. Puišys prisideda prie kokybiškos parodų sklaidos bendruomenėse. Fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius papildo naujai išleistais fotomenininkų fotografijų albumais Viešosios bibliotekos išskirtinį fotoalbumų rinkinį.
Mūsų patirtis rodo, kad kiekvienas partneris yra svarbus ir prisideda prie efektyvesnių, padedančių keistis ir tobulėti veiklų. Su bibliotekos partneriais – Kauno Tauro LIONS klubu bei Kauno moksleivių techninės kūrybos centru plėtojamas neformalus vaikų ugdymas su Robotais. Partneriai padeda organizuoti tarpbibliotekines Robotikos varžybas, pasirūpina prizais, skatina dalyvauti Kauno miesto „Lego lyga“ varžybose. Smagu, kad yra atsiradę ir savanorių tėvelių, kurie mielai prisideda prie tokių varžybų organizavimo.
Labai įdomi partnerystė vyksta su jaunomis mamomis, auginančiomis vaikus. Viešojoje bibliotekoje susibūręs mažųjų smalsučių klubas „0+“. Tai vieta, kur mamos ir patys mažiausieji bibliotekos lankytojai turi puikią progą susipažinti su pirmosiomis knygelėmis, klausytis mamų jiems skaitomų pasakų, atrasti pirmuosius savo rankyčių potėpius, lavinti pirštukus, o tuo pačiu ir smulkiosios motorikos įgūdžius bei mokytis bendrauti su kitais vaikais. Tai puiki partnerystė – bibliotekos – mamos - mažojo lankytojo.
Siekiant motyvuoti moksleivius ir jaunimą, vykdoma partnerystė su Vytauto Didžiojo universitetu, VŠĮ „ Kitas variantas“, Kauno rajono švietimo centru, kurių mentoriai Viešojoje bibliotekoje skaitė paskaitas karjeros planavimo klausimais. Paskaitų cikluose dalyvavo Garliavos miesto keturių ugdymo įstaigų moksleiviai bei jų mokytojai. Tokiu būdu biblioteka prisideda prie moksleivių specialybės pasirinkimo bei stiprina bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis.
Ypač svarbus bendradarbiavimas su Kauno rajono švietimo centru organizuojant užimtumą ir laisvalaikį senjorams. Bibliotekoje veikia Trečio amžiaus universitetas, kurio dėka senjorai dalyvauja ne tik paskaitose, bet ir sportuoja, vyksta į įvairias pažintines keliones. Jie kartu dalyvauja ir Viešosios bibliotekos renginiuose, edukacijose, mokymuose.
Glaudus bendradarbiavimas su rajono bendruomenių aktyvu pritraukia skaitmeninius lyderius bei skatina aktyvų dalyvavimą projekte ,,Prisijungusi Lietuva‘‘. Projektas vykdomas kartu su 30 rajono bendruomenių. Skaitmeniniais konsultantais tapo Rajono viešųjų bibliotekų bibliotekininkai.
Viešosios bibliotekos vykdoma partnerystė generuoja ne tik socialinę ir kultūrinę naudą Kauno rajono bendruomenėms, bet ir konkrečią naudą bibliotekai. Įvairus ir abipusis bendradarbiavimas skatina kūrybiškumą, naujų veiklų atsiradimą, gerina žinomumą, padeda pasiekti geresnių veiklos rezultatų.
Viešosios bibliotekos sėkmę lemia nuoširdus bendravimas su įvairiais partneriais, kurių dėka biblioteka aktyviai prisideda prie aktyvaus bendruomenės kultūrinio, informacinio gyvenimo skatinimo ir ypač tų, kuriems kultūrinis gyvenimas pasiekiamas sunkiau – socialinę riziką patiriančioms šeimoms, senjorams, žmonėms su negalia ar skirtingais poreikiais.


Kauno rajono savivaldybės  viešosios bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė