Naujienos

Zapyškio bendruomenei įvyko susitikimas su profesoriumi Liudu Mažyliu

Zapyškio bendruomenei įvyko susitikimas su profesoriumi Liudu Mažyliu

Šis susitikimas tęsia pernai pradėtą 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės akto originalo atradėjo Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus, politologo Liudo Mažylio renginių ciklą, skirtą Lietuvos valstybės 100-čiui, nes susidomėjimas mūsų valstybės istorija ir raida tarp Lietuvos gyventojų ir užsienio lietuvių tebėra didelis, ypač tokioms svarbioms datoms kaip Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji.

Liudas Mažylis susitikimo metu pasakojoi apie sudėtingą kelią į Lietuvos nepriklausomybę pirmojo pasaulinio karo metais ir jam baigiantis, apie lietuvių tautos šviesuolių pažiūras, apie Nepriklausomybės akto atsiradimą ir jo reikšmę Lietuvos žmonėms. Jis pasidalino mintimis apie ilgas Nepriklausomybės akto originalo paieškas, kurias vykdė Lietuvos istorikai ir kiti žmonės bei šio Akto atradimą. Pasakodamas apie Akto atsiradimo ir atradimo aplinkybes, profesorius pasidalino mintimis apie nepriklausomos Lietuvos valstybės reikšmę lietuvių tautai ir jos raidai, apie laisvę ir savarankiškumą kaip didelę vertybę visiems šalies gyventojams.


Zapyškio jungtinės bibliotekos vyr. bibliotekininkė Elvina Čirkova