Naujienos

Lietuvių kalbos dienos Ringaudų bibliotekoje

Lietuvių kalbos dienos Ringaudų bibliotekoje

Ringaudų bibliotekoje vasario 27 ir 28 dienomis susirinkę Ringaudų pradinės mokyklos mokiniai minėjo Lietuvių kalbos dienas. Edukacinėje popietėje „Atspėk žodžio reikšmę“ susidomėję skaitė Simono Stanevičiaus pasakėčias, o po skaitymų pasiskirstę komandomis susikaupę rungtyniavo atspėdami žodžio reikšmę. Visi žinome, kad kiekvienas žodis turi kokią nors reikšmę, bet suprasti ją Stanevičiaus pasakėčiose buvo ne taip ir paprasta...


Simonas Stanevičius - vienas svarbiausių XIX amžiaus lietuvių kultūros veikėjų bei rašytojų, labiausiai žinomas savo pasakėčiomis. Skaityti S. Stanevičių pasirinkome neatsitiktinai - tai žemaičių tautinio sąjūdžio dalyvis, o šie metai Seimo nutarimu yra paskelbti Žemaitijos metais.
Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą.
/M. Daukša/

Ringaudų padalinio vyr. bibliotekininkės
Vilija Mitkuvienė, Diana Šarakauskaitė