Pradinis Naujienos Viešojoje bibliotekoje įgyvendintas ES finansuojamas projektas

Viešojoje bibliotekoje įgyvendintas ES finansuojamas projektas

2018 m. rugsėjo 25 d. pasirašius sutartį tarp Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Europos socialinio fondo agentūros, Garliavos mieste pradėtas įgyvendinti projektas „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektą vykdo Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su partneriais - SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centru ir nevyriausybine organizacija (NVO) klubu „Garliaviečiai“.

Projekto tikslas - pagerinti vietos gyventojų socialines - ekonomines gyvenimo sąlygas, mažinant socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir valdžios ryšius. Organizuodami edukacinius užsiėmimus visus metus, įskaitant ir moksleivių atostogas, užtikrinsime vaikų ir paauglių užimtumą, prisidėsime prie socialinės atskirties mažinimo.

Projekto tikslinė grupė - Garliavos mieste gyvenančių šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai ir paaugliai, įtraukiant projekto partnerio - Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus „Garliavos vaikų dienos centrą“ lankančius vaikus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama suteikti paslaugas 50 projekto dalyvių, įtraukiant Garliavos mieste gyvenančių šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikus ir paauglius. Projekte suplanuotomis veiklomis užtikrinsime šių vaikų ir paauglių kokybišką užimtumą, sudarydami sąlygas neformalaus ugdymo užsiėmimuose Viešojoje bibliotekoje dalyvauti pajamų neturinčių ar mažesnes pajamas gaunančių asmenų vaikams. Plėtojant esamas ir sukuriant naujas bibliotekoje teikiamas sociokultūrines paslaugas: organizuodami meninius - kūrybinius dailės terapijos, edukacinius užsiėmimus su naujomis informacinėmis technologijomis, judriųjų žaidimų ir populiariosios literatūros skaitymus, prisidėsime prie socialinės rizikos šeimų vaikų, paauglių užimtumo, priežiūros gerinimo, suteiksime galimybę dalyvauti visuomeniniame gyvenime saugioje aplinkoje.

Projekto įgyvendinimo trukmė - 12 mėnesių.

Projekto biudžetas - 7698,35 Eur.

Viena iš projekto veiklų vasaros stovykla vaikams ir paaugliams "Atostogas bibliotekoje praleisk turiningai!". Vasaros stovykla vyko net 24 d. nuo š.m. birželio 25 d. iki rugpjūčio 9 d. Vaikų ir paauglių laukė įdomūs užsiėmimai ir edukacijos:

Vasara su knyga;
Stalo žaidimai;
Filmų peržiūros;
Viktorinos;
Kūrybinės dirbtuvės (karpiniai, grafikos menas, interaktyvūs meniniai žaidimai, meninė terapija, komiksų kūrimas);
Interaktyvios pramogos (virtualios realybės akiniai, žaidimai su Xbox, LEGO robotai, konstruktoriai, 3D pieštukas);
Judrieji žaidimai (žaidimas "Kvadratas", petankė, stalo futbolas, įvairios estafetės).

Visos edukacijos buvo NEMOKAMOS.

Šią vasarą Garliavos vaikai turėjo galimybę praleisti kitaip. Viena iš projekto veiklų – vasaros stovykla vaikams ir paaugliams „Atostogas bibliotekoje praleisk turiningai!“ Vasaros stovykla vyko net 24 dienas, kurių metu socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikai kartu su kitais Garliavoje ir jos apylinkėse gyvenančiais vaikais įvairių bibliotekoje vykdomų edukacijų ir užsiėmimų metu turėjo galimybę susipažinti, bendrauti ir draugauti, taip įgyvendinant pagrindinį projekto tikslą – mažinti socialinę atskirtį.

Stovyklos komanda – bibliotekininkė ir projekto kuratorė Justė Markevičiūtė, bibliotekininkės Šarūnė Baltrušaitienė ir Živilė Kazakevičienė bei bibliotekos edukatorius Benas Drukteinis pasiūlė daugybę įvairių veiklų. Susirinkęs gausus vaikų būrys kartu su bibliotekininke skaitė Selemono Paltanavičiaus knygą „Gamtos metų ratas“, sužinojo daug įdomių faktų apie Lietuvos gamtą bei patys pasidalino savo turimomis žiniomis apie aptariamus gamtos reiškinius su kitais. Vėliau visi kartu kūrybinių meninių užsiėmimų metu galėjo mėgautis menine veikla kurdami. Taip pat vaikai mielai įsitraukė į įvairius žaidimus – spėliojo su gyvūnais susijusias šaradas, dalyvavo visų stovyklos dalyvių itin pamėgtose interaktyviose viktorinose, žaidė „Taip ir ne“. Taip pat susidomėjo inovatyviomis bibliotekoje naudojamomis technologijomis – pasinėrė į virtualią realybę bei išbandė edukacinius inžinerinius konstruktorius. Taip pat žaidė įvairius judriuosius žaidimus. Pertraukėlių metu vaikai jaukiai įsitaisę knygų namelyje vartė knygas, rungtyniavo žaisdami stalo futbolą, savarankiškai klausėsi garsinių knygų bei žaidė kompiuterinius žaidimus. Visus dar neturinčius skaitytojo bilieto bibliotekininkė Nijolė Dapkevičienė paskatino juos įsigyti ir tapti naujais bibliotekos lankytojais bei skaitytojais ir dalyvauti vasarą bibliotekoje vykstančiose akcijose. Tikimės, kad po turiningai ir linksmai praleisto laiko stovykloje vaikai dar ne kartą užsuks į biblioteką bei įsijungs į bibliotekoje vykstančias skaitymo skatinimo akcijas ir kitas veiklas.

Kauno rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos
Vyr. bibliotekininkė Šarūnė Baltrušaitienė