Naujienos

Prasminga knygnešystės misija

Kovo 16 d. Lietuvoje buvo minima Knygnešio diena. Ta proga Raudondvario bibliotekoje vyko renginiai jaunimui ir suaugusiems.

Knygnešio dieną į renginį „Lietuviškos knygos kelias“ buvo pakviesti vaikai ir jaunimas. Dalyviai klausėsi pasakojimo apie knygnešius – žmones, kurie, rizikuodami savo gyvybe, išsaugojo lietuvišką žodį, vartė Raudondvario gyventojos Mildos Monikos Joneliūnienės surinktą medžiagą apie knygnešių knygnešį Jurgį Bielinį, skaitė ištraukas iš knygos „Pakaunės dešimtmečiai“ (sudarytojas P. Garnys) apie sovietiniais metais veikusią pogrindinę „ab“ spaustuvę Domeikavos sen. Salių kaime. Visus ypač sudomino Kauno r. viešosios bibliotekos virtualus gidas „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone“. Vizualiai stebėdami rubrikos „Lankytinos vietos knygnešių takais“ nuotraukas, renginio dalyviai pagilino žinias apie rajono knygnešystės istoriją.

Kovo 17-tą bibliotekoje surengta padėkos popietė suaugusiems „Pabūkime kartu“. Į popietę atvyko bibliotekos lankytojai, tęsiantys prasmingą – tik jau šiuolaikišką knygnešystės misiją – nunešantys bibliotekos knygų nebegalintiems ateiti į biblioteką, pasidalinantys savomis su kaimynais ar dovanojantys jas bibliotekai. Tokių geranoriškų pagalbininkų bibliotekoje šiuo metu yra daugiau kaip dešimt. Prie arbatos puodelio susirinkusieji noriai dalijosi savo knygnešystės patirtimi, kalbėjo apie prasmingą jos misiją, apie knygos reikalingumą ir vertę, aktyviai domėjosi Kauno r. viešosios bibliotekos virtualiuoju gidu „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone“. Renginio pabaigoje dalyvius pradžiugino aktyvi bibliotekos lankytoja Jūratė Dvareckienė, perskaičiusi keletą savo kūrybos eilėraščių apie pavasarį. Už prasmingą veiklą bibliotekos knygnešiai buvo apdovanoti rėmėjų knygomis, norintieji pasidovanojo knygų iš tradicinės Knygų keityklos.

Raudondvario bibliotekos vyr. bibliotekininkė Vanda Žiūkienė