Pradinis Naujienos Karmėlavos bibliotekoje renginys lietuviškos knygos gynėjams atminti

Karmėlavos bibliotekoje renginys lietuviškos knygos gynėjams atminti

Karmėlavos bibliotekoje renginys lietuviškos knygos gynėjams atminti
Karmėlavos bibliotekoje renginys lietuviškos knygos gynėjams atminti

Pamąstyti, kodėl mes šiandien galime kalbėti ir rašyti lietuvių kalba, kokį sunkų ir svarbų darbą atliko knygnešiai, Karmėlavos bibliotekoje susirinkusiems Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos ketvirtokams (mokytojos J. Zernovienė ir L. Grumadienė) pasakojo istorijos mokytoja V.Čerkašinienė.

Uždraudus lietuvišką spaudą, knygos ir laikraščiai buvo pradėti spausdinti užsienyje ir slapta gabenami į Lietuvą. Labiausiai jų spausdinimu ir platinimu rūpinosi vyskupas M. Valančius, P. Vileišis, Juozas Tumas Vaižgantas, garsiausias knygnešys Jurgis Bielinis ir daugelis kitų šviesuolių.

Karmėlavos bibliotekos vyr. bibliotekininkė D. Jankauskienė pristatydama knygnešių veiklą papasakojo vaikams apie lietuviškos spaudos slaptus gabenimo būdus ir grėsmę jų platintojams. Karmėlavos seniūnijos gyventojai gali didžiuotis, nes Biruliškių kaime gyveno Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio Bielinio sūnus Kipras Bielinis, kuris buvo visuomeninės - politinės veiklos ir Steigiamojo Seimo narys.

Tuos įvykius ir asmenybes šiandien mena tik paminklinė atminimo lenta. Bendromis tautos didvyrių pastangomis buvo išsaugota lietuvių kalba ir raštas. Kad moksleiviai dar labiau sutvirtintų savo žinias, surengėme viktoriną apie knygnešius.

Karmėlavos bibliotekos vyr. bibliotekininkė
Daiva Jankauskienė