Pradinis Naujienos Rokų žemės šviesuolis

Rokų žemės šviesuolis

Rokų žemės šviesuolis
Rokų žemės šviesuolis

Kovo 16 - osios rytą biblioteka pakvietė Rokų darželio - mokyklos ketvirtokus į rytmetį  „Jie nešė mūsų žodį..“, skirtą Knynešio dienai. Rytmetys prasidėjo išvyka į Girininkų kaimą, kuriame gimė ir augo mūsų žemietis knygnešys Petras Varkala.

Važiuojant į Girininkų kaimą Rokų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Irena Petriškienė vaikams pasakojo apie knygnešių veiklą. Priminė, kad mūsų rajone nemažai veikė knygnešių, kurių atminimą saugo kryžiai, koplytstulpiai, jų vardais pavadintos gatvės.

Daug gražių žodžių galima pasakyti apie jį - švietėją, Girininkų apylinkės felčerį, pažangų ūkininką P. Varkalą, kurio vardu pavadinta pagrindinė Girininkų kaimo gatvė. 1991 m. pastatytas kenotafas, knygnešio 50-ųjų mirties metinių proga. Šalia kenotafo yra išlikusi Varkalų sodyba Girininkų kaime, anksčiau vadinta Grioviškės dvaru. Knynešys palaidotas Panemunės kapinėse.

Atvykę prie Varkalų sodybos uždegėme žvakutes, vaikai pasakojo apie knygnešių sunkų ir pavojingą darbą, kurių dėka mes šiandien turim savo gimtą kalbą. Uždegę žvakutes, atminimą pagerbę tylos minute išvykom į Rokus.

Už išvažiuojamąjį renginį dėkojame Rokų darželio - mokyklos direktorei A. Milbutienei, mokytojai R. Kundrotienei ir ketvirtokams.

Rokų bibliotekos vyr. bibliotekininkė
Irena Petriškienė