Naujienos

Viešojoje bibliotekoje S. Gronau knygos „Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko vaikai“ sutiktuvės

S. Gronau knygos „Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko vaikai“ sutiktuvės

2018 m. vasario 28 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko S. Gronau knygos „Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko vaikai“ sutiktuvės. Su Garliavos bendruomene skaudžiais prisiminimais dalinosi pats autorius ir vakaro svečias - leidėjas Valdas Kubilius.

Vokietijoje, Grossolto mieste gyvenančio Zigfrido Gronau atsiminimai „Skausmo riksmas iš vaiduoklių miesto“ yra ne tik dešimtmečio vaiko - vilko vaiko - kartu su šeima patirtų kančių ir siaubingų žudynių, bado ir Černiachovskio ginkluotų gaujų žvėriško siautimo Karaliaučiuje kronika, ne tik paauglio ir suaugusiojo gyvenimas Antrojo pasaulinio karo ir grėsmingai nykių sovietinių metų niokojamoje Lietuvoje, bet ir visą žmonijos esatį liečiantis įspėjimas apie tai, ką žmonijos istorijai užginta užmiršti.

Zigfridas pasakojo, kad knygoje aprašytose vietovėse vaikščiojo nuo 1947 metų pavasario, kai, gelbėdamasis nuo bado ir mirties, iš Karaliaučiaus į Kauną slapta atvažiavo duoneliauti. Lietuvoje užsibuvo iki 1973 metų, tada su šeima sugrįžo į Vakarų Vokietiją. Visos įmanomos baisiausios nelaimės teko mano šeimai. Karaliaučiuje iš bado mirė mama ir visos trys sesutės, vyresnioji išprievartauta, tėvelis žuvo fronte tolimoje Rusijoje. Iš visos gražios šeimos likau vienas. Badas mane atginė į Lietuvą, kur duoneliavau, ganiau kaimiečiams gyvulius, likau gyvas, bet be deramo išsilavinimo.

Tai skausmingas pasakojimas apie 1945–1947 metų Karaliaučių, karo pabaigą ir užkariautojų iš rytų anplūdį į jiems svetimas žemes, neapykantą viskam, ką ten rado, žmonių kančias, badą, mirtis, žūtis, prievartavimus. Visa tai autentika, įvykių liudytojo liudijimai, nes tokį gyvenimą savo akimis matė šios knygos autorius. Po pristatymo prie autoriaus nusidriekė ilga eilė, norinčiųjų įsigyti S. Gronau knygą su autoriaus autografu.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė
R. Vasauskaitė