Naujienos

Rokų ir Vandžiogalos bibliotekose edukacinių veiklų įvairovė - nuo vasaros skaitymų iki stalo žaidimų

Rokų bibliotekoje edukacinių veiklų įvairovė -  nuo vasaros skaitymų iki stalo žaidimų

Rokų ir Vandžiogalos bibliotekų lankytojai visą vasarą aktyviai dalyvavo bibliotekose vykstančiuose vasaros skaitymuose, kūrybinėse dirtuvėlėse ir stalo žaidimų popietėse. Šiais metais bibliotekose organizuotų vasaros skaitymų metu ypatingą dėmesį skyrėme lietuviškai knygai. 

Rokų ir Vandžiogalos bibliotekose vykusių vasaros skaitymų metu su jaunaisiais skaitytojais skaitėme knygas, įtrauktas į „Šimto knygų vaikams ir Lietuvai“ sąrašą, kurį Rokų biblioteka paviešino net miestelio seniūnijoje fojė esančiame informaciniame stende. Taip pat Rokų bibliotekoje veikė knygų paroda, kurioje buvo eksponuojamos vaikams rekomenduojamos perskaityti knygos.

Visą vasarą Vandžiogalos bibliotekoje vykusių vasaros skaitymų metu aštuoni bibliotekos skaitytojai dalyvavo vasaros skaitymų varžytuvėse. Jaunuosius bibliotekos bičiulius kvietėme į nuotaikingas kūrybines edukacijas, skirtas tautinio kostiumo ir piliakalnių metams paminėti, kuriose piešėme tautinių juostų raštus, kūrėme piliakalnio maketą. 

Rokų bibliotekoje visą vasarą edukacijų vaikams ir jaunimui taip pat netrūko. Užsiėmimų dalyvius, su kuriais bibliotekoje vykusių vasaros skaitymų metu perskaitėme daugybę lietuvių autorių kūrinių, pakvietėme į režisierių Aurikos ir Algirdo Selenių sukurto animacinio filmo „Jūratė ir Kastytis“ peržiūrą. Po jos vyko filmo aptarimas ir diskusijos. Taip pat vaikams labai patiko Aldonos Vilutytės skaitoma pasaka iš audio knygos „Eglė Žalčių karalienė“.

Ypač didelio moksleivių susidomėjimo sulaukė kiekvieną ketvirtadienį bibliotekoje vykę protų mūšiai „Viskas, ką lietuvis turi žinoti“ ir stalo žaidimas „Lietuva“. Dalyvaudamos protų mūšiuose komandos susipažino su Lietuvos istorija, geografija, kultūra, gamta ir sportu.

Antradieniais Rokų bibliotekoje vykusių edukacinių popiečių metu vaikai kūrė knygos skirtukus, atvirutes, piešė ant akmenukų, panaudoję aplikacijos techniką iš popieriaus ir siūlų sukūrė įdomius darbelius.

Aktyviausiems vasaros skaitymų dalyviams: Augustei Petrauskaitei, Neilui Kochanauskui, Erinai Girlevičiūtei, įvykdžiusiems vasaros skaitymų programą bei Gabijai ir Matui Brazaičiams tariu nuoširdų ačiū už meilę knygai!

Rokų bibliotekos vyr. bibliotekininkė I. Petriškienė
Vandžiogalos bibliotekos vyr. bibliotekininkė A. Montvydienė