Pradinis Naujienos Kviečiame dalyvauti fotografijų konkurse „Piliakalniai - mūsų krašto identiteto dalis“

Kviečiame dalyvauti fotografijų konkurse „Piliakalniai - mūsų krašto identiteto dalis“

Fotografijų konkursas „Piliakalniai - mūsų krašto identiteto dalis“
Fotografijų konkursas „Piliakalniai - mūsų krašto identiteto dalis“

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos Kauno skyrius kviečia visus: vaikus ir suaugusius dalyvauti fotografijų konkurse „Piliakalniai – mūsų krašto identiteto dalis“. Konkursas skirtas Piliakalnių metams ir Europos paveldo dienoms pažymėti.  Fotografijų konkurso „Piliakalniai – mūsų krašto identiteto dalis“ nuostatai.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir LBD Kauno rajono skyriaus

Fotografijos konkurso „PILIAKALNIAI-MŪSŲ KRAŠTO IDENTITETO DALIS “

skirto Piliakalnių metams ir Europos paveldo dienoms pažymėti

NUOSTATAI

Kauno rajone žinoma virš 20 piliakalnių. Vieni jų esantys vaizdingose vietose ir lankomi, kiti mažai pažįstami, juos slepia auštos žolės ir krūmai, į juos neveda takai. Vieni įvardijami kaip archeologiniai paminklai, kiti apipinti legendomis. Ar visi jau surasti, pamatyti?

Šiuo konkursu norime pakviesti visuomenę aktyviai prisidėti prie kraštovaizdžio populiarinimo iniciatyvos ir paminėti Piliakalnių metus, aplankant ir įamžinant piliakalnius fotografijose. Prie piliakalnio surengtas renginys, atvykusi moksleivių ekskursija, apsilankiusi šeima ar vienišas keliautojas gali pateikti įspūdingų nuotraukų, liudijančių išlikusį paveldą iš krašto istorijai svarbių laikotarpių. Iš foto nuotraukų sukurta paroda bus ilgalaikis vaizdinis eksponatas tinkamas naudoti mokyklose, bendruomenėse, bibliotekose ir turės šviečiamąją reikšmę. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fotografijos konkurso - parodos „Piliakalniai - mūsų krašto identiteto dalis“ nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, sąlygas, organizavimo, vertinimo bei nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Fotokonkursas - paroda skirtas skatinti pažinti ir įamžinti Kauno rajono piliakalnius, skleisti žinias bei informaciją apie lankytinas istorines vietas, skatinti gyventojus domėtis mūsų krašto istorija, ugdyti patriotiškumo jausmą.

3. Fotografijų konkurse kviečiami dalyvauti visi norintys: vaikai (nuo 7 m.), jaunimas, suaugusieji, bendruomeninių organizacijų nariai, šeimos. Į konkursą kviečiame įsijungti ir atvykusius į svečius.

4. Foto konkursą - parodą organizuoja Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir LBD Kauno rajono skyrius. Informacija ir nuostatai www.krsvbiblioteka.lt

II. TIKSLAS

Paskatinti Kauno rajono bendruomenę domėtis kultūriniu kraštovaizdžiu, aktualizuojant piliakalnių istorijos pažinimą ir jų lankymą. Inicijuoti fotografijos konkursą parodai apie Kauno rajono piliakalnius sukurti.

III. UŽDAVINIAI

1. Paskelbti foto konkursą „Piliakalniai - mūsų krašto identiteto dalis“ ir pakvieti jame dalyvauti Kauno rajono bendruomenę.

2. Skatinti bendruomenės narių kultūrinį pažinimą bei domėjimąsi piliakalniais ir juos supančia aplinka, įkvėpti kūrybiškumui.

3. Skatinti fotografuoti piliakalnius bei kultūrinius įvykius prie jų ir iš geriausių nuotraukų sukurti fotografijų parodą.

IV. SĄLYGOS

1. Konkurso pradžia 2017 m. gegužės 10 d. Nuotraukos skaitmeniniu formatu siunčiamos elektroniniu paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  iki 2017 m. rugpjūčio 10 d.

2. Foto konkurse gali dalyvauti: suaugusieji, vaikai nuo 7 metų, jaunimas.

3. Vienas dalyvis pateikia ne daugiau 2 nuotraukų.

4. Nuotraukos turi atitikti konkurso ir parodos tematiką.

5. Fotografuojami tik Kauno rajono piliakalniai.

6. Skaitmeninė nuotrauka, fotografuota skaitmeniniu fotoaparatu, planšete, išmaniuoju telefonu turi būti ne mažesnė nei 3Mb raiškos, kokybiškos, tinkamos foto paveikslui sukurti. Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota.

7. Pridedamas fotografijos aprašymas, kuriame nurodoma: piliakalnio pavadinimas, renginio (jei tuo metu vyko) pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, amžius, kontaktai (telefonas, elektroninio pašto adresas), fotografavimo data. Jei žinote - trumpa legenda apie piliakalnį.

V. VERTINIMAS

1. Foto konkursui vertinti sudaroma komisija iš ne mažiau kaip 5 asmenų, kurią sudarys profesionalios fotografijos atstovas, Kauno rajono viešosios bibliotekos bei LBD Kauno skyriaus, bendruomenės atstovai.

2. Iš gautų foto nuotraukų atrenkama 30 geriausių, kurios dalyvauja konkurse.

3. Skiriamos 3 prizinės vietos ir įvairios nominacijos.

4. Nuotraukos pateiktos vėliau kaip 2017 m. rugpjūčio 10 d. vertinamos nebus.

5. Nuotraukų vertinimo kriterijai šie:

 5.1. Nuostatų reikalavimų atitikimas, originalumas, kokybė, meniškumas.

6. Iš geriausių nuotraukų bus sukurta virtuali arba foto paveikslų paroda.

VI. REZULTATŲ PASKELBIMAS

1. Konkurso laimėtojai paskelbiami Kauno rajono viešosios bibliotekos svetainėje bei informuojami asmeniškai.

2. Laimėtojai apdovanojami padėkos raštais ir prizais parodos atidarymo metu - rugsėjo mėnesį Europos paveldo dienomis.

VII. BAIGIAMOJI DALIS

Visa informacija apie konkursą ir renginį skelbiama Kauno rajono viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose, bibliotekos internetinėje svetainėje:www.krsvbiblioteka.lt., bibliotekų Facebook, bendruomenių svetainėse. Informacija telefonu (8-37)393745, (8-37)399222 arba savo mikrorajono bibliotekoje.

Organizatoriai pasilieka teisę be atskiro autoriaus sutikimo naudoti atsiųstas fotografijas ne komerciniais tikslais - virtualiai medžiagai kurti, parodoms, publikuoti ir kt.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!