Naujienos

Kalbėti ir rašyti taisyklingai - būtina kiekvienam !

 Kalbėti ir rašyti taisyklingai - būtina kiekvienam !
„Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,
                                                        Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų.
                                                     Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
                                                                Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (J. Degutytė)

Kovo 29-ąją Raudondvario bibliotekoje skambėjo poetės J. Degutytės eilėraštis „Gimtoji kalba“. Popietėje, skirtoje Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti, vainikavusioje sausio - kovo mėnesiais bibliotekoje vykusius rašytojų: J. Grušo, I. Simonaitytės, B. Brazdžionio, K. Bradūno kūrybos skaitymus, dalyvavo Raudondvario gimnazijos mokiniai su lietuvių kalbos mokytojomis: Albina Šidlauskiene ir Zita Orantiene.

Mokiniai deklamavo J. Marcinkevičiaus, J. Vaičiūnaitės, B. Brazdžionio, J. Degutytės eilėraščius apie gimtąją kalbą, skaitė ištraukas iš M. Daukšos „Postilės“, domėjosi parodoje eksponuojamais žymiausių lietuvių kalbininkų darbais, klausėsi vyr. bibliotekininkės V. Žiūkienės pasakojimo apie lietuvių kalbos puoselėtojus nuo lietuvių raštijos pradžios iki mūsų dienų.

Po skaitymų ir eilių deklamavimo popietės dalyvių laukė praktinė užduotis - užrašyti ir ištaisyti po penkias dažniausiai pasitaikančias lietuvių kalbos klaidas. Moksleiviai taisė savo draugų netaisyklingai vartojamus žodžius: čipsai, bardačiokas, biškis, durnius, burgeris, posakius: „įsimylėjęs į..“., „užsirašyti ant kompo“ bei mokėsi taisyklingai kirčiuoti žodį - telefonas. Visi pripažino, kad kalbėti ir rašyti taisyklingai nelengva, bet tai būtina kiekvienam gimtosios kalbos vartotojui.

Raudondvario bibliotekos vyr. bibliotekininkė
Vanda Žiūkienė