Naujienos

Viešojoje bibliotekoje vyko seminaras – mokymai „Suaugusiųjų švietimo pagrindai bibliotekos darbuotojams“

Viešojoje bibliotekoje vyko seminaras – mokymai  „Suaugusiųjų švietimo pagrindai bibliotekos darbuotojams“

2017 metų kovo 30 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Kauno rajono švietimo centro organizuotas 5 akademinių valandų trukmės seminaras „Suaugusiųjų švietimo pagrindai bibliotekos darbuotojams“, kuriame dalyvavo viešosios bibliotekos ir jos padalinių darbuotojai.

Pasveikinimo kalba renginį pradėjo Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė. Seminaro metu kviestinės lektorės: Kauno rajono švietimo centro direktorė Laimutė Ruzgienė ir metodininkė Loreta Montrimaitė aptarė pagrindinius suaugusiųjų mokymosi motyvus ir principus, mokymosi aplinkas, akcentuodamos paties besimojančiojo iniciatyvą ir pasirengimą mokytis kaip bendradarbiavimu, tarpusavio parama pagrįstus santykius. Padedami lektorių analizavome bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, kuriomis turi pasižymėti bibliotekininkas, atliekantis savo darbe suaugusiųjų švietėjui - praktiku priskirtus konsultanto, fasilitatoriaus, mokytojo, trenerio, problemų sprendėjo ir procesų katalizatoriaus vadimenis. Teorinę seminaro dalį pranešėjos užbaigė švietimo sistemos modelio ir švietimo paslaugų rinkodaros principų aptarimu.

Antroje seminaro dalyje bibliotekos darbuotojos dirbamos grupelėse diskutavo apie bibliotekininko kaip susaugusiųjų švietėjo identitetą bei pagrindines funkcijas, taip pat turėjome užduotį pasirinkta tema ir metodu suplanuoti neformalaus ugdymo veiklas. Turime pripažinti, jog bibliotekoje vykdome daug projektinių veiklų, todėl suplanuoti neformalaus ugdymo veiklas visoms grupelėms buvo visiškai nesudėtinga. 

Užsiėmimo pabaigoje Kauno rajono švietimo centro direktorė Laimutė Ruzgienė bibliotekininkams pristatė Kauno rajono švietimo centro 2015 – 2017 m. įgyvendinamą tarptautinį projektą „Andragogų kompetencijų tobulinimas siekiant ugdyti besimokančiųjų gyvenimo būdą atitinkančius verslumo įgūdžius“, kuriuo siekiama paskatinti andragogus tobulinti profesinę kompetenciją, sukuriant atviruosius mokymosi išteklius ir naudojant mišraus mokymo(si) ir kitus inovatyvius mokymosi būdus ir metodus bei verslumo įgūdžių (pagal gyvenimo būdą) skatinimo metodą ir ITC, įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis į mokymąsi, skatinant jų norą įsidarbinti ateityje.

Didžiulis kolegų susidomėjimas šia tema, aktyvus dalyvavimas diskusijose, klausimai bei pasikeitimas nuomonėmis per ir po seminaro leidžia teigti, jog tokie susitikimai tarp bibliotekininkų yra ypač reikalingi.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė
 R. Vasauskaitė