Naujienos

Knygnešio diena Ringaudų bibliotekoje

Knygnešio diena Ringaudų bibliotekoje

Kovo 16 - ąją - Knygnešio dieną įdomiai ir neįprastai paminėjome Ringaudų bibliotekoje. Šios dienos išvakarėse pirmieji bibliotekoje apsilankė ir vykstančiuose renginiuose dalyvavo Ringaudų pradinės mokyklos Skautų būrelio moksleiviai su mokytoja Renata Nominaitiene.

Kovo 16 - ąją į biblioteką atskubėję ketvirtų klasių moksleiviai lydimi mokytojų Čenitos Galicinienės ir Laimos Paškauskaitės noriai dalyvavo visose tą dieną suplanuotose edukacijose. Užsiėmimo pradžioje moksleiviai žaidė virtualų žaidimą „Knygos kelias“,  po kurio jų laukė kūrybinės veiklos. Atsispausdinę knygas pirmąja spausdinimo mašina moksleiviai užsiėmė jų dekoravimu: vieni rašė gotikiniu šriftu ir piešė inicialus, kiti - raižė signetus ir pjaustydami pergamentą bei lankstydami popierių siuvo ir puošė savo gamybos pirmąsias rankraštines knygas. Moksleivių sukurtos knygos buvo užburtos, įrašant jų antraštiniame puslapyje prakeiksmą, kuris, kaip buvo tikima senovėje, atbaidydavo vagis. Edukacinėse dirbtuvėse vaikai spalvotu tušu ir plunksna piešė ornamentais puoštas inicialines raides, kurios buvo naudojamos senosiose knygose.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos parengtoje integruotoje edukacinėje virtualioje programoje vaikams „Atgimę vaikystės autoriai ir senosios iliustracijos“, renginio dalyviai susipažino su retais ir senais lietuvių literatūros autorių kūriniais, kuriems iliustracijos buvo kurtos prieš daugiau nei 70 metų. Be visiems mums gerai žinomų rašytojų, tokių kaip Pranas Mašiotas, Kazys Binkis ir Petras Cvirka, virtualioje programoje vartydami ir skaitydami knygų ištraukas moksleiviai išgirdo ir apie mažiau skaitomus ir primirštus kūrėjus. Užsiėmimo pabaigoje moksleiviai apžiūrėjo bibliotekoje veikiančią Knygnešio dienai skirtą leidinių parodą, kurioje eksponuojamos Prano Mašioto, Kazio Binkio, Petro Cvirkos knygos. Visi užsiėmime dalyvavę moksleiviai patikino, kad buvo labai įdomu pakeliauti „Knygos keliu“ nuo XV iki XXI amžiaus ir prisiminti mums lietuvišką žodį išsaugojusius kūrėjus.  

Ringaudų bibliotekos vyr. bibliotekininkė
Vilija Mitkuvienė