Naujienos

„Lyg stebuklą šią dieną mes turime..“ - knygnešio diena Rokų ir Padauguvos bibliotekose

Knygnešio diena Rokų bibliotekoje

Knygnešystė - tūkstančius Lietuvos žmonių aprėpęs fenomenalus sąjūdis, kurį simbolizuoja garsusis knygnešys Jurgis Bielinis, gimęs kovo 16 dieną. Nuo 1989 metų kasmet ši diena minima kaip Knygnešio diena.

Jau tradicija tapo Knygnešių dieną minėti Girininkų kaime, kuriame gimė ir užaugo knygnešys Petras Varkala ir rašytoja, tremtinė A. Varkalaitė - Baltrušienė. 1991 metais atidengtas kenotafas knygnešio Petro Varkalos 50 - ųjų mirties metinių proga, o šiemet minint 145 - ąsias gimimo metines bei Knygnešio dieną, bibliotekoje vyko rytmetys - „Lietuvon nešęs šviesą“. Rytmečio dalyviai klausėsi vyr. bibliotekininkės I. Petriškienės pasakojimų apie knygnešių laikus ir prasmingą P. Varkalos gyvenimo kelią ir jo nuopelnus mūsų tautai. Dalyviai uždegė žvakeles ir pagerbė tylos minute knygnešio atminimą.

Kiekvienas, užsukęs į Rokų biblioteką, turi galimybę apžiūrėti spaudinių parodą „Žėruojančios knygnešių pėdos“. Didelio bibloitekos lankytojų susidomėjimo sulaukė parodoje eksponuojamas metraštis, skirtas žymiems Rokų žemės šviesuoliams, kuriame surasite daug medžiagos ir nuotraukų apie garsiąją Varkalų šeimą.

Gausus būrys bibliotekos lankytojų susirinko ir į Padauguvos biblioteką, kurioje vyko renginys, skirtas knygnešio dienai paminėti. Renginyje dalyvavo Vilkijos krašto kraštietė, poetė V. Stanislovaitienė, kuri susirinkusiems skaitė eiles ne tik apie knygnešius, bet ir pristatė visai greitai dienos šviesą išvysiančią savo poezijos knygelę. Renginio dalyviai bendravo su viešnia, pateikdami poetei V. Stanislovaitienei klausimų apie kūrybą ir netrukus skaitytojus pasieksiančią jos poezijos knygelę.

Rokų bibliotekos vyr. bibliotekininkė I. Petriškienė
Padauguvos padalinio vyr. bibliotekininkė R. Jarienė