Naujienos

Moksleivių kūrybinių darbų konkursas „Mano mėgstamiausia knyga“

Moksleivių kūrybinių darbų konkursas „Mano mėgstamiausia knyga“

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kviečia visus Garliavos mieste ir Garliavos mokyklose besimokančius vaikus ir paauglius nuo 7 iki 18 metų dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Mano mėgstamiausia knyga“. Konkursas skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti, siekiant, jog ši data vaikams ir jaunimui taip pat taptų švente. Moksleivių kūrybinių darbų konkurso „Mano mėgstamiausia knyga“ nuostatai.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moksleivių kūrybinio perskaitytos knygos konkurso (toliau - Konkursas) „Mano mėgstamiausia knyga" nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426.

2. Šie nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, rengėjus, konkurso organizavimo taisykles, darbų konkursui pateikimo, dalyvių vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką.

3. Konkursą inicijuoja, koordinuoja ir organizuoja Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

4. Informacija apie konkursą skelbiama Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos svetainėje https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/ ir socialiniame tinkle Facebook - Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų centras.

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Konkurso tikslas - populiarinti skaitymą Garliavos mieste ir Garliavos mokyklose besimokančių vaikų ir paauglių grupėse, panaudojant naujas vaikų ir jaunimo literatūros pažinimo formas ir perskaitytos knygos turinį perteikiant meniniuose ir tekstiniuose kūrybiniuose darbuose.

6. Konkurso uždaviniai:

6.1. skatinti moksleivius domėtis literatūra ir prasmingai dalintis skaitymo patyrimu su bendraamžiais ir šeimos nariais;

6.2. skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą ir originalumą;

6.3. ugdyti ir puoselėti meninio žodžio suvokimą;

6.4. ugdyti gebėjimą kurti, atradimų ir interpretacijos džiaugsmą.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Konkursą Kauno rajono Garliavos miesto moksleiviams organizuoja Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

8. Konkursas vyks nuo 2017 m. kovo 20 d. iki gegužės 5 d.

9. Konkurse gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų ugdymo įstaigų, 7-18 metų Garliavos miesto ir Garliavos mokyklose besimokantys moksleiviai.

10. Konkurso dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes, į kurias bus atsižvelgiama vertinant konkurso dalyvių pateiktus kūrybinius darbus:

10.1. I amžiaus grupė – 7-10 metų;

10.2. II amžiaus grupė – 11-14 metų;

10.3. III amžiaus grupė – 15-16 metų;

10.4. IV amžiaus grupė – 17-18 metų.

11. Konkursas vykdomas 2 etapais:

11.1. konkurso darbų rengimas ir pateikimas;

11.2. konkurso darbų atranka parodai, parodinių darbų vertinimas ir konkurso nugalėtojų apdovanojimas.

12. Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai:

12.1. Konkurso dalyviai gali pateikti Konkurso tema dviejų kategorijų kūrybinius darbus:

 meniniai kūrybiniai darbai – t.y. piešiniai, tapybos, grafikos, koliažo ir mišria technika atlikti kūrybiniai darbai, naudojant įvairias medžiagas. Darbų formatai: A2 – (59,4 x 42 cm), A3 – (42 x 29,7 cm).

 tekstiniai kūrybiniai darbai – t.y. perskaitytos knygos interpretacija. Knygos pristatymo apimtis – iki 1 puslapio - t.y. ne daugiau nei 1800 spaudos ženklų.

12.2. Konkurse gali dalyvauti pavieniai moksleiviai ir atskiros ne didesnės nei trijų asmenų grupės. Reikalingą pagalbą gali suteikti mokytojai ir bibliotekininkai.

13. Konkurso dalyviai savo kūrybinius darbus siunčia paštu adresu: Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vytauto g. 21, LT - 53265, Garliava, nurodydami: konkursui „MANO MĖGSTAMIAUSIA KNYGA“ arba pristato į viešosios bibliotekos Vaikų centrą darbo dienomis nuo 10-18 val. ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 5 d. Prie kūrybinio darbo turi būti pridėtas trumpas aprašas, kuriame nurodomas: 1). darbo autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefonas, el. paštas); 2). mokymosi institucija; 3) papildoma informacija: perskaitytos knygos autorius, pavadinimas, trumpas (2-3 sakinių) aprašymas, pristatantis Jūsų kūrybinį darbą. Jei kūrybinių darbų konkurse dalyvauja mokinių grupė (ne didesnė nei 3-jų asmenų), kiekvienas moksleivis atskirai pateikia savo kontaktinius duomenis ir kitą papildomą informaciją. Dėl papildomos informacijos kreiptis: konkurso koordinatorė Regina Vasauskaitė tel. (8 37) 551794 arba el. p. r. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

IV. KONKURSUI PATEIKTŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAI

14. Kūrybiniai darbai, neatitinkantys 8 - 13 punktuose nurodytų reikalavimų, vertinami nebus.

15. Konkursui pateiktus kūrybinius darbus vertina Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos sudaryta vertinimo komisija (toliau - Vertinimo komisija).

16. Vertinant kūrybinius darbus bus atsižvelgiama į temos suvokimą, originalumą, meninę raišką.

17. Pagrindiniai kūrybinių vertinimo kriterijai:

• išradingumas, meniškumas ir originalumas;

• konkurso temos atitikimas ir pateikimas;

• atlikimo priemonės ir kokybė.

18. Neatitinkantys formato ir nekokybiški (suplėšyti, sulamdyti, susukti į ritinį) kūrybiniai darbai nebus vertinami.

19. Vertinimo komisija, vertindama kūrybinius darbus, pagal amžiaus grupes ir kūrybinio darbo kategoriją skiria pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas. Mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mano mėgstamiausia knyga“ nugalėtojai apdovanojami diplomais ir vertingais prizais.

20. Visiems Konkurso prizinių vietų nugalėtojams pagal amžiaus grupes bus įteikti padėkos raštai. Taip pat bus skelbiamos ir 2 prizinės paskatinamosios vietos. Komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus.

21. Visi kūrybinių darbų autoriai gegužės 12 d. bus pakviesti į baigiamąjį renginį Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kurio metu bus pristatyta moksleivių kūrybinių darbų paroda ir paskelbti bei apdovanoti Konkurso laureatai. Konkurso laureatai bus paskelbti Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainėje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Konkurso organizatorius turi teisę atšaukti arba koreguoti konkurso sąlygas, konkurso dalyvių ir nugalėtojų darbus publikuoti viešai ar naudoti savo nuožiūra informaciniais ar edukaciniais tikslais (be autoriaus sutikimo ir kompensacijų).