Naujienos

Rokų bibliotekoje rytmetys poetui, vertėjui, literatūros ir kultūros tyrinėtojui - M. Gustaičiui

Rokų bibliotekoje rytmetys poetui - M. Gustaičiui

Kunigas ir poetas Motiejus Gustaitis - tauri asmenybė, palikusi žymų pėdsaką ne tik XX a. pradžios mūsų literatūros istorijoje, bet ir ryškias pėdas švietimo, kultūros baruose.

Prisimenant šią asmenybę bibliotekoje paminėtos 147 - osios gimimo ir 90 - osios mirimo metinės, veikė spaudinių paroda „Rokų žemės vaikas“. Vyr. bibliotekininkė I. Petriškienė vaikams pasakojo apie kraštiečio gyvenimą, jo nuopelnus Lietuvai, literatūrinį palikimą. Dalyviai prie atminties kryžiaus uždegė žvakeles, pagerbė tylos minute poeto atminimą.

Rokų bibliotekos vyr. bibliotekininkė
I. Petriškienė