Naujienos

Viešojoje bibliotekoje literatūrinė popietė „Kalba gimtoji lūposna įdėta“

Literatūrinė popietė „Kalba gimtoji lūposna įdėta“

Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uoius paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais. Prisijungdama prie šios iniciatyvos Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos padaliniai bibliotekos lankytojams dovanoja daugybę renginių, skirtų lietuvių kalbos dienoms ir Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti. 

Vasario 22 d. į Kauno rajono savivaldybės viešąją biblioteką gausiai susirinkę Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos ir gimnazijos 9-12 klasių moksleiviai, lydimi lietuvių kalbos vyr. mokytojų - Dovilės Manukian, Ingos Stepukonienės ir Žydrės Sipavičienės bei kiti Garliavos bendruomenės nariai dalyvavo popietėje „Kalba gimtoji lūposna įdėta“, skirtoje lietuvių kalbos dienoms ir Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti.

Siekiant pabrėžti lietuvių kalbos išskirtinumą ir originalumą bei atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos kaip kultūros paveldo svarbą visuomenei, renginio metu vyr. bibliotekininkė V. Tamašauskienė kreipėsi į susirinkusius moksleivius ragindama juos būti itin atsakingiems už kalbos puoselėjimą ir jos išsaugojimą ateinančioms kartoms. Juk mūsų gimtosios kalbos likimas priklauso tik nuo mūsų pačių ir kol bus lietuviškų šeimų, lietuviškų mokyklų, lietuviškų knygų, kol stiprinsime savo motyvaciją mokytis ir kalbėti lietuviškai, kol ugdysime pagarbą savo kalbai, tol kalba ir bus išsaugota. Gimtoji kalba - tai valstybingumo ir mūsų tautinio tapatumo išsaugojimo prioritetas, kurią mums išsaugojo ir perdavė mūsų tautos kūrėjai ir puoselėtojai. Lietuva ir lietuviškumas daugybės talentingų rašytojų kūrybos ir gyvenimo centras. Rengino metu buvo pristatyta išskirtinė Lietuvos asmenybė - didysis tautos poetas, įvairių premijų laureatas, žmogus, tituluotas Lietuvos sąžine - Justinas Marcinkevičius, kurio pagrindinės kūrybos temos - Lietuva, Lietuvos istorija ir dabartis, gamta ir kultūra, žmogus tėvynėje ir pasaulyje. Renginio metu vyko dokumentinio biografinio filmo „Prie rugių ir prie ugnies“ peržiūra, kuriame atsispindi kūrėjo branda nepalankiomis ideologinėmis sąlygomis, sąsajos su Lietuvos valstybės idėja, kuri užima svarbiausią vietą poeto gyvenime.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė D. Bredelienė pristatė informatyvią mobilią parodą „Justinas Marcinkevičius: nuo ištakų iki šiandienos“, kuri viešojoje bibliotekoje bus eksponuojama iki kovo mėnesio pabaigos. Paroda parengta vykdant Prienų J. Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos projektą „Poeto Justino Marcinkevičiaus jubiliejiniai renginiai jo vardo bibliotekoje“.

Dešimtyje mobilios parodos stendų pateiktas išsamus vaizdinis pasakojimas apie poeto vaikystę, mokslo metus, brandą, sąsajas su Prienų kraštu, profesinę, akademinę ir visuomeninę veiklą, kūrybinį kelią bei išleistas knygas. Taip pat pateikiamos ištraukos iš Justino Marcinkevičiaus literatūrinių tekstų, poeto parašyti, įvairiomis progomis ištarti žodžiai, Lietuvos politikų, literatūrologų, literatūros kritikų, bičiulių, žmonos Genovaitės, dukros Jurgos mintys apie Justiną Marcinkevičių, jo kūrybą bei reikšmę Lietuvos kultūroje.

Parodoje eksponuojamos niekur anskčiau dar nepublikuotos tėviškės, mokyklos, šeimos ir kt. fotografijos yra iš poeto dukrų - Jurgos ir Ramunės, klasės draugių - Gražinos Starkauskaitės - Kavaliauskienės ir Anarsijos Mikalauskaitės-Adamonienės, poeto sūnėno Justino Jonykos asmeninių rinkinių, Prienų krašto muziejaus, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos archyvų. Klausant eilių, pasakojimo apie poeto asmenybę, gyvenimo kelią, kūrybinį palikimą, žiūrint filmuotą medžiagą - visi susirinkusieji prisiminėme vieną iškiliausų Lietuvos kultūros asmenybių - Justiną Marcinkevičių apie meilę Tėvynei ir gimtąjai kalbai rašiusį ne tik savo kūriniuose, bet ir padėjusį išlaikyti ją mūsų lūpose ir šiandien.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka vyr. bibliotekininkė
V. Tamašauskienė