Pradinis Naujienos Vasario 16-toji Babtų miestelio bibliotekoje

Vasario 16-toji Babtų miestelio bibliotekoje

Vasario 16-toji Babtų miestelio bibliotekoje
Vasario 16-toji Babtų miestelio bibliotekoje
„Tu žodžiais žodžiais į mane,
Į mane tu duona duona,
Auginkim medį po kuriuo visi susėdę meiliai kalba“.
(J. Marcinkevičius)

Siekiant populiarinti tautinį kostiumą ir įprasminti jį valstybinėse šventėse, 2017-ieji Lietuvoje paskelbti Tautinio kostiumo metais. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną - Vasario 16-ąją Babtų bibliotekoje skaitytojus iškilmingai pasitiko vyr. bibliotekininkė Danguolė Barkauskienė, kuri gausiai susirinkusiems bibliotekos lankytojams pristatė savo autentišką Sūduvos krašto kostiumą ir visus, tą dieną bibliotekoje apsilankiusius skaitytojus, apdovanojo Sausio 13-tosios ženkliukais, primenančiais kovą už laisvę ir trispalvės gėlėmis.

Šventės minėjime skambėjo tremtinių ir partizanų dainos, liejosi eilės ir posmai, skirti Lietuvai ir žuvusiems už laisvę prisiminti. Glaudus Babtų bibliotekos bendradarbiavimas su Babtų lopšeliu - darželiu taip pat įprasmino šios svarbios dienos įvykius: čia vyko raiškaus skaitymo šventė :„Aš myliu Lietuvą“, kurioje vyr. bibliotekininkei D. Barkauskienei teko būti vertinimo komisijos nare. Vaikų deklamuojamos eilės budino patriotinius jausmus ir sugrąžino mus į praeitį. Eiles Lietuvai vaikai rinkosi iš Babtų bibliotekos vaikams skirtos literatūros. Būtent tokia yra Vasario 16-oji - diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. „Graži ta mūsų Lietuva, graži“ - šie nuostabūs žodžiai skambėjo konkurso dalyvių lūpose.

Babtų bibliotekos vyr. bibliotekininkė
Danguolė Barkauskienė