Pradinis Naujienos Renkame Metų knygą vaikams Ringauduose

Renkame Metų knygą vaikams Ringauduose

Metų knygos rinkimai
Metų knygos rinkimai

Ringaudų bibliotekoje apsilankė Ringaudų pradinės mokyklos antrų klasių mokiniai. Jie sužinojo apie vykstantį didelį kultūrinį įvykį Lietuvoje – Metų knygos rinkimus ir rekomenduojamas penkias Metų knygas, iš kurių reikia išrinkti vieną knygą, mums labiausiai patikusią, už kurią mes ir balsuosime. Vyr. bibliotekininkė parengė pateiktis ir vaizdžiai pademonstravo popietėse, kad sudomintų vaikus perskaityti lietuvių rašytojų knygas. Susitikimo metu mokiniai skaitė ištraukas iš Gendručio Morkūno knygos „Traškančios žvaigždės", Aido Jurašiaus knygos „Akmenukų pasakos" ir Selemono Paltanavičiaus - „Maži ežiuko sapnai". Perskaitę „Akmenukų pasakas" jaunieji skaitytojai panoro sukurti pasaką apie savo akmenuką. Tačiau Metų knygos dar neišrinko, nes nuomonės išsiskyrė, o iki vasario 16 –tosios, balsavimo paskutinės dienos, laiko dar turime.

Aktyvūs ir žingeidūs Ringaudų pradinės mokyklos Skautų būrelio narai (vadovė Renata Nominaitienė) skaitė ištraukas iš knygų Aido Jurašiaus „Akmenukų pasakos" , Jurgos Baltrukonytės "Filmukai" ir Selemono Paltanavičiaus - „Maži ežiuko sapnai". Skautai daug laiko praleidžia gamtoje keliaudami, tad jiems patiko istorijos apie akmenukus ir balsavo už Aido Jurašiaus knygą „Akmenukų pasakos".

Dar laukia skaitymai ir susitikimai su skaitytojais, diskusijos, aptarimai ir balsavimai už labiausiai patikusią knygą.

Vilija Mitkuvienė

Ringaudų bibliotekos (padalinio) vyr. bibliotekininkė