Naujienos

Šlienavos bibliotekoje - dosnios „Knygų Kalėdos“

Šlienavos bibliotekoje - dosnios „Knygų Kalėdos“

Akcija „Knygų Kalėdos“ tęsiasi nuo 2011 metų. Šiemet akcija atsiliepia į kampanijos „Už saugią Lietuvą“ kvietimą mažinti socialinę atskirtį. Šių metų akcijos tema - knygos, kurios keičia gyvenimą. Akcija „Knygų Kalėdos" tapo visuotiniu, knygų bičiulius visoje šalyje sutelkiančiu judėjimu.

Šlienavos bibliotekos skaitytojai aktyviai įsijungė į akciją ir padovanojo bibliotekai 66 egzempliorius knygų. Tai patys aktyviausi lankytojai: A. Jankauskaitė, D. Baumila, Zablockių šeima ir kt. Daug knygų, skirtų vaikams, bibliotekai padovanojo Marių ligoninės vyr. gydytojas. Bibliotekos skaitytojas D. Baumila akcijoje dalyvauja kiekvienais metais, dovanotomis knygomis pradžiugindamas visus skaitytojus. Tariame nuoširdų ačiū visiems, atsiliepusiems į akciją „Knygų Kalėdos“.

Šlienavos padalinio vyr. bibliotekininkė
E. Grušienė