Naujienos

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija" pristatymas

R. Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas

Spalio 10 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija" pristatymas.

Renginio dalyvius pasveikino Viešosios bibliotekos vyr. specialistė Elvyra Matveičikienė ir pasidžiaugė, kad pasidalinti prisiminimais ir pagerbti monsinjoro Kazimiero Vasiliausko kaip viena didelė šeima atvyko knygos autorė - žurnalistė R. Sakalauskaitė, rašytoja Birutė Jonuškaitė, Garliavos Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas bei gausi Garliavos bendruomenė. R. Sakalauskaitė pristatydama savo knygą teigė, jog joje – kunigo tikėjimo bei tarnystės žmonėms kelias. Kelias, kurį autorė turėjo galimybę stebėti. Monsinjoro artimųjų žmonių ratui priklausiusi žurnalistė su K. Vasiliausku susipažino atvykusi studijuoti į Vilnių ir bendravimas tęsėsi iki pat monsinjoro mirties. Susitikimo metu R. Sakalauskaitė su garliaviečiais pasidalijo prisiminimais apie daugiau nei dešimtmetį pažinotą dvasininką, politinį kalinį ir tremtinį, pirmąjį Vilniaus arkikatedros kleboną, atkurtos kunigų seminarijos rektorių, Vilniaus miesto garbės pilietį monsinjorą Kazimierą Vasiliauską. Knygos autorė dvasininką prisimena ir apibūdina kaip kuklų, iki graudumo paprastą, su subtiliu humoro jausmu ir nepaprastai gilaus mąstymo maldos žmogų, visada besistengiantį padėti kitam, o ypač - kenčiančiam. Visi, kurie kreipdavosi į monsinjorą išeidavo paguosti, nuraminti ir pakylėti. Knygą apie monsinjoro K.Vasiliausko (1922–2001) gyvenimo kelią R. Sakalauskaitė remdamasi visais žinomais šaltiniais, archyvais, niekur neskelbtais kunigo laiškais, jį globojusių vienuolių atsiminimais rašė ketverius metus. Atskira knygos dalis – K. Vasiliauską pažinojusių kunigų (Vaclovo Aliulio, Jono Borutos, Antano Dilio, Ričardo Doveikos, Arūno Kesilio, Kęstučio Latožos, Tadeušo Matulianeco, Gintaro Petronio, Juozo Tunaičio) atsiminimai, kuriais tą vakarą su mumis dalinosi rašytoja Birutė Jonuškaitė, susirinkusiems skaičiusi ištraukas iš knygos, iliustruojančios šios iškilios asmenybės gyvenimą. Bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė visų susirinkusiųjų vardu padėkojusi knygos autorei už susitikimą patikino, jog tai knyga, iš kurios galima pasisemti žinių, išminties ir tikėjimo. Ši knyga svarbi ne tik kaip įkvepiančio gyvenimo pavyzdys, bet ir kaip svarbus esminių Lietuvos valstybės gyvenimo įvykių atspindys. Po atviro, nuoširdaus ir jaudinančio knygos pristatymo prie autorės nusidriekė ilga autografų laukiančiųjų eilė.

Vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka