Liutkus Kazys

KNYGNEŠIŲ RĖMĖJAS

Gimė 1866 m. Padauguvoje.

Lietuvišką spaudą platinti paskatino sesuo Regina Liutkutė-Asanavičienė. K. Liutkus knygnešius remdavo  pinigais.

Mirė 1926 m. Palaidotas senosiose Vilkijos kapinėse.

Lit.: Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. – Vilnius : Diemedis, 2004.