Pradinis Naujienos Trečiojo amžiaus universiteto veikla

Trečiojo amžiaus universiteto veikla

Trečiojo amžiaus universiteto veikla
Trečiojo amžiaus universiteto veikla

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje jau ketvirtus metus vykdoma Trečiojo amžiaus universiteto veikla. Šiuo metu Garliavos fakultetas turi 85 studentus. Kauno rajono švietimo centras siekia skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą, žingeidumą, dalyvauti įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse ir įkvėpti naujų žinių asmeninių poreikių tenkinimui.

Šių užmojų įgyvendinimui įsteigti du fakultetai – Sveiko gyvenimo būdo ir dvasinio tobulėjimo fakultetas bei Bendrakultūrinis fakultetas. Pirmasis yra populiaresnis ir jį renkasi didesnė dalis studentų. Universiteto tikslas – vykdyti nepertraukiamą žmonių mokymąsi, aktyvinant bendravimą, bendradarbiavimą, saviraišką bei patirties sklaidą. Garliavos senjorai tris metus mokėsi anglų kalbos, laisvalaikiu kuria rankdarbius ir juos planuoja pristato Naujų metų sutikimo šventės metu. Dar vienas itin mėgstamas dalies studentų užsiėmimas – dalyvavimas ansamblio „Ežiuolė" veikloje. Ansamblis, vadovaujamas Danguolės Šalnienės, suteikia progą vyresniesiems išreikšti save muzikoje, išmokti kažko naujo ir, be abejo, pabendrauti. Taip pat universitete organizuojami seminarai, vakaronės, išvykos bei kultūriniai ir sportiniai renginiai. Vienas tokių renginių vyko gruodžio 8 dieną ir jo metu buvo pristatoma Nijolės Narmontaitės knyga „Aktoriai, režisieriai ir studentai. Ko nematė žiūrovai".

Į N. Narmontaitės knygos pristatymą susirinko patys uoliausi studentai, iš gyvenimo norintys paimti viską, ką pastarasis siūlo. Atvykusi aktorė, knygos autorė Nijolė Narmontaitė, linksmai nuteikė senjorus ir, kupina gerų emocijų, pradėjo savo pristatymą. Pradžioje visiems palinkėjo ramybės sieloje, puikių emocijų ir linksmo gyvenimo. Ne veltui, mat ir jos knyga apie smagumus teatro pasaulyje. Kiekvieno knygos herojaus buvo paklausta: „ – Ką reikia daryti, kad būtų gyvenime linksmiau?“. Aktorių, režisierių ir kitų teatro žmonių atsakymai pilni pozityvumo, gerumo ir šviesos. Trečiojo amžiaus universiteto studentai kvatojo, besiklausydami vaizdžių garbingos viešnios pasakojimų, dalyvavo gyvame pokalbyje su aktore. N. Narmontaitė supažindino su knygoje esančiais skyriais, papasakojo linksmų savo jaunystės nutikimų bei, žiūrovų džiaugsmui, surengė mini spektaklį-pasirodymą apie savo patirtį stojamuosiuose egzaminuose į Vilniaus konservatoriją (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Susirinkę vyresnieji buvo labai patenkinti galimybe pamatyti aktorės pasirodymą, kupiną išskirtinai nuoširdžių emocijų, pajuokavimų, kurie privertė visą salę leipti juokais. Senjorai taip pat nepraleido progos kartu su Nijole Narmontaite padainuoti keleto dainų. Visiems dalyvavusiems aktorė paliko itin gerą, neblėstantį įspūdį bei ilgam pakylėjo nuotaiką.