Pradinis Naujienos Straipsniai

Naujienos

Kauno rajono paminklai - Zapyškio krašto šauliams

Paminklas zapyskyje

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
Zapyškis

Stogastulpis, skirtas Zapyškio krašto Šaulių atminimui. Pastatytas 2016 m.

Nuotr. Virginijos Tamašauskienės


    

Kauno rajono paminklai - Partizanams Raudondvaryje

RAUD11RAUD1


RAUD2


RAUDONDVARIO SENIŪNIJA
Raudondvaris, Nevėžio g.

Paminklinis ansamblis įrengtas toje vietoje, kur, kaip liudija įrašas kryžiuje, „pokario metais buvo užkasami žuvę Lietuvos vyrai“. 1989 m. spalio 22 d. Raudondvario Sąjūdžio bei mokslininko dr. Vinco Joneliūno iniciatyva čia perlaidoti Raudondvario apylinkėse žuvusių ir nukankintų rezistencijos kovotojų palaikai.
Paminklinį ansamblį sudaro iš nerūdijančio plieno pagamintas kryžius, paminklinis akmuo ir paminklinė plokštė. Ant paminklinio akmens užrašas: „ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ 1944-1953 m.“. Paminklinėje plokštėje iškaltos palaidotųjų pavardės ir įrašas: „JIE NORĖJO GYVENTI, BET TURĖJO DRĄSOS MIRTI. AMŽINAI GYVI ARTIMŲJŲ IR LIETUVOS ŽMONIŲ ŠIRDYSE“.
Gatvės grindinio fragmentas primena, kad čia gulėjo žuvusiųjų kūnai. Paminklo projektas parengtas vadovaujant S. Abromavičiui.
1993 m. įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Daugiau:
https://www.krs.lt/savivaldybe/rajonas/kulturos-paveldas/lietuvos-partizan%C5%B3-kapai/

Lit.:
Kauno rajono gamta ir kultūros paveldas .- Kaunas, 2007 .- P. 194.
Paminklai laisvės kovotojams : [lankstinukas] .-Kaunas, 1999.
http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/

Kauno rajono paminklai - Kulautuvos dvaro savininkams Fugelevičiams

Kulautuvos dvarininkams Fugelevičiams

KULAUTUVA

Stogastulpis, skirtas Fugelevičių šeimai - paskutiniems Kulautuvos dvaro savininkams atminti. Pagerbdamas senelių – dvaro savininkų, tėvo, dėdės, tetų atminimą, lėšas stogastulpiui statyti skyrė kolekcininkas, giminaitis Vytautas Fugelevičius.
Pastatytas 2014 m. Autorius tautodailininkas Adolfas Teresius.

Daugiau: http://marijosblogas.blogspot.com/2019/02/pakaunes-ziemospasakos-kulautuva.ht

Lit. ir nuotr.:
Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.

Kauno rajono paminklai - Prancūzijos armijos generolui Napoleonui

Napoleonui

GARLIAVOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA
Naugardiškių km.

Paminklas Prancūzijos armijos generolo Napoleono apsilankymui Kauno rajone atminti. Užrašas ant paminklo : „1812 m. birželio 23 d. Naugardiškėse buvo įsikūręs Prancūzijos imperatoriaus Napoleono Didžiosios armijos štabas".
Pastatytas 2002 m.

Daugiau: https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/506-napoleonas-i

Nuotr. Virginijos Tamašauskienės (2014 m.)

Garliavos knygnešiui, vaistininkui K.Aglinskui

paminklas knygneiui k.aglinskui 2017 m. nuotr. virginijos tamaauskiens 

Paminklas knygnešiui- vaistininkui K. Aglinskui Garliavos Junučių kapinėse. Atidengtas 2017 m. spalio 11 d. Autorius istorijos mokytojas Ričardas Gudaitis.

Nuotr. Virginijos Tamašauskienės 

Garliavos knygnešiui, vaistininkui K.Aglinskui

2017 m. spalio 11 d. K. Paminklas knygnešiui- vaistininkui K. Aglinskui Garliavos Junučių kapinėse. Atidengtas 2017 m. spalio 11 d. Autorius istorijos mokytojas Ričardas Gudaitis.

Naujutėlis

***

Kauno rajono paminklai - Paminklas dvarininkui Ignui Karpiui Paštuvos kapinėse

23-Dvarininko-Igno-Karpio-kapas-Paštuvos-kapinėse.-200x300

BATNIAVOS SENIŪNIJA
Paštuvos kaim kapinaitėse

Paštuvos parapijos kapinaitėse yra paslaptingas kapas. Antkapyje užrašyta, kad čia palaidotas Paštuvos dvaro, bažnyčios ir kapinių savininkas Ignas Karpis. Tai apie 2 m aukščio iš žemių supiltas apskritas kauburys.
Apie Igną Karpį ir tariamą jo kapą sklando įvairios legendos. Manoma, jog statant paminklą, buvo suklysta. Dvarą 1738 m. įsigijo Pranciškus Anta¬nas Karpis, jį paveldėjo sūnus Juozapas Karpis, pu jo mirties dvaras atiteko Juozapo sūnui Mauricijui Pranciškui Karpiui. Paštuvos dvarą 1782 m. paveldėjo Mauricijau*! brolis Felicijonas, o iš pastarojo - sūnus Eustachijus Karolis Karpis. Dokumentų, įrodančių, jog Paštuvos dvaras būtų priklausęs Ignui (Ignacijui) Karpiui ir kad jis tikrai čia palaidotas, nėra.
Ignacijus Karpis (1780-1809) negalėjo valdyti Pašiuvos dvaro, kadangi šis jam nepriklausė. Po tėvo Benedikto mirties L Karpis, būdamas vienturtis sūnus, paveldėjo tėvo dvarus, taip pat ir pats buvo jų nemažai įsigijęs, tačiau Paštuvos tarp jų nėra. Joniškėlis - šios Karpių giminės centras. Jame Ignas Karpis praleido didžiąją savo gyvenimo dalį, tad greičiausiai ten mirė, ten ir yra palaidotas.
Paminklas I. Karpiui iškilo daug vėliau, tarpukariu, tuomečio kapinių sargo Stasio Veličkos iniciatyva. Pasakojama, kad dvarininkui Karpiui mirus, jo siela niekaip negalėjusi nurimti. Ar dėl padarytų nuodėmių, ar dėl per didelio sielvarto. Atsikeldavusi ir vaikščiodavusi po apylinkes gąsdindama žmones. Neapsikentę paštuviškiai pasiskundė kunigui. Šis pataręs atkasti kapą ir mirusiajam nukirsdinti galvą, o tada vėl užkasti. Bet tai nepadėjo. Vaiduoklis ir toliau klajojo po apylinkes, tik dabar jau galvą nešda¬vosi rankose. Teko žmonėms dar kartą kapą atkasti ir padėti galvą prie kojų, kad numirėlis jos nebepa¬siektų. O kad būtų tikriau, tai kauburį supylė ir ant jo paminklą su kryžiumi pastatė. Nuo tada siela aprimo ir nebesivaideno.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015 ([Vilnius] : Standartų sp.). - 790, [2] p. : iliustr., faks., portr. ; 30 cm. - (Šimtmečio liudijimai ; kn. 1).

Kauno rajono paminklai - Kunigui misionieriui Jonui Bružikui Garliavoje

22657380 1609640739106818 1116423668 n

GARLIAVA
Bažnyčios g. 3

2015 m. rugsėjo 27 d. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje pašventintas naujai pastatytas kryžius. Kryžius skirtas kraštiečiui kunigui, misionieriui Jonui Bružikui atminti.  Kryžiaus autorius – Kazimieras Martinaitis.

Nuotr. Virginijos Tamašauskienės


 

Rimvydo Valatkos knygos „Jogailos akmuo Lenkija“ pristatymas

Rimvydo Valatkos knygos „Jogailos akmuo Lenkija“ pristatymas

Rugsėjo 26 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje žymus Lietuvos žurnalistas, savaitraščio „Veidas“ vyriausiasis redaktorius, publicistas Rimvydas Valatka pristatė savo knygą „Jogailos akmuo Lenkija“.

Skaityti

Paprasto žmogaus mintys apie Lietuvos visuomenę V. Rašimo monospektaklyje „Švęsti kosmose ir tvarte“

V. Rašimo monospektaklis „Švęsti kosmose ir tvarte“

Lapkričio 8 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatytas Keistuolių teatro monospektaklis „Švęsti kosmose ir tvarte“ Lietuvių rašytojo ir eseisto Gendručio Morkūno kūrinių motyvais.

Skaityti