Pradinis Naujienos Straipsniai „Pažink mūsų prigimties kultūros ženklus“

„Pažink mūsų prigimties kultūros ženklus“

„Pažink mūsų prigimties kultūros ženklus“
„Pažink mūsų prigimties kultūros ženklus“

Birželio 20 dieną Zapyškio bibliotekoje vyko simbolių ir jų prasmių tyrinėtojos bei knygos „Rasties versmė. Apie ženklus ir simbolius“ autorės Rasos Ambraziejienės paskaita ir knygos pristatymas „Pažink mūsų prigimties kultūros ženklus“.

Knyga „Rasties versmė. Apie ženklus ir simbolius“ - tai pastanga dar kartą pažvelgti į ženklus ir simbolius, jų prasmę, kilmę bei tarpusavio sąsajas, aprėpti juos kaip visumą.

Tyrinėjant remiamasi lietuvių tautinės kultūros įžvalgomis, vis dėlto bandant simbolių nesusieti su kurios nors vienos kultūros ar religijos įtaka, tuo parodant jų visuotinumą visose senosiose kultūrose.

Knygoje „Rasties versmė. Apie ženklus ir simbolius“ aptariami ne tik svarbiausi geometriniai pavidalai – taškas, ratas, tiesė, kryžius, svastika, trikampis, kvadratas, šešiakampis, bet ir skaičių, spalvų, garsų, stichijų – ugnies, oro, žemės ir vandens – simbolika, laiko samprata, rasties sūkurys bei dieviškoji proporcija.  Pažinę laiko nepaliestus ženklus dėkojome autorei už tokį puikų knygos pristatymą. 

Zapyškio bibliotekos vyr. bibliotekininkė
Elvina Čirkova