Pradinis Naujienos Straipsniai „Ačiū Lietuvai, ačiū kalbai, ačiū knygai, ačiū....“

„Ačiū Lietuvai, ačiū kalbai, ačiū knygai, ačiū....“

„Ačiū Lietuvai, ačiū kalbai, ačiū knygai, ačiū....“
„Ačiū Lietuvai, ačiū kalbai, ačiū knygai, ačiū....“

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Zapyškio biblioteka prisijungė prie Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos LBD skyriaus pilietinės iniciatyvos „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“ (J.Marcinkevičius) ir pakvietė priešmokyklinės grupės vaikus į popietę.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena minima kasmet gegužės 7 d. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis. Slaptųjų knygų skaičius nepaprastai sparčiai augo. Nuo lietuvių raštijos pradžios ligi 1864 m., – t. y. per 300 metų, lietuviškų knygų iš viso buvo išspausdinta vos 750; nuo draudimo pradžios iki 1883 m., - t. y. iki „Aušros“ gimimo, buvo išspausdinta 484 knygos, o nuo 1883 m. iki 1903 m., neskaitant laikraščių, buvo išspausdintos 1372 knygos.

Zapyškio bibliotekoje vykusios popietės metu vaikai skaitė gamtoje eiles iš knygelės „Laukinė kriaušė“ (J. Marcinkevičius), o popietės pabaigoje paleidome balionus į dangų su kiekvieno mažojo skaitovo užrašytu vardu ir gražiausiu žodeliu AČIŪ.

Zapyškio bibliotekos vyr. bibliotekininkė
Elvina Čirkova