Pradinis Naujienos Straipsniai Varkala Petras

Varkala Petras

PETRAS VARKALA

Knygnešys

Gimė 1872 m. Girininkų km., Rokų sen.
Mirė 1941 m. balandžio 28 d. Kaune.

Tarnaudamas caro kariuomenėje Peterburge (apie 1894-1899 m.), mokėsi medicinos felčerių mokykloje. Besimokydamas buvo kiek laisvesnis, dažniau galėjo išeiti į miestą, bendrauti su Peterburge gyvenančiais studentais ir kitais lietuviais.
Atitarnavęs kariuomenėje, 1901 m. grįžo į Lietuvą su felčerio diplomu ir aukso medaliu. Buvo išsilavinęs, brandus žmogus. Dar kariuomenėje, gavęs lietuviškos spaudos, duodavo paskaityti kitiems lietuviams kareiviams. O sugrįžęs į tėviškę toliau tęsė lietuvybės veiklą. Įsijungė į tautinį sąjūdį, platino lietuvišką spaudą( su broliais).


Bendradarbiavo su knygnešiais A.Garmumi, J.Girniumi, J. Gabriu-Paršaičiu, J.Čėsna, J.Marčiulioniu, V. Bielskumi, K. Aglinsku(kilęs iš to paties kaimo).


Už lietuviškos spaudos platinimą buvo suimtas (1903 m.), du metus kalintas Kauno kalėjime. K.Aglinsko pastangomis 1905 m. paleistas.

Pirmojo pasaulinio karo metu (1914 m.) P. Varkalos šeimai buvo įsakyta išsikraustyti. Pasitraukė į Rusiją. Į Lietuvą grįžo paskelbus Lietuvos nepriklausomybę. Ūkininkavo. Grioviškės vienkiemyje įkūrė pavyzdinį ūki-dvarą.

P. Varkala palaidotas Panemunės kapinėse. Ant kapo pastatytas paminklas, Girininkų kaime (Rokų sen.) P. Varkalai atminti, 1991 m. pastatytas koplytstulpis. Koplytstulpio autorius – Viktoras Žilinskas. Centrinė gatvė pavadinta P. Varkalos vardu.

Daugiau apie jį: http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/petras_varkala.html

Lit.: Garliava: laikas ir žmonės : monografija / Inga Stepukonienė ; Pasaulio lietuvių centras. - Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016.

Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius : Diemedis, 2004