Pradinis Naujienos Straipsniai Kauno rajono miesteliai ir gyvenvietės - Bubiai

Kauno rajono miesteliai ir gyvenvietės - Bubiai

Bubiai – antroji pagal gyventojų skaičių gyvenvietė Raudondvario seniūnijoje. 2001 m. Bubiuose gyveno 823 gyventojai. Ši gyvenvietė žinoma nuo 1880 metų. Tuomet minima Bubių pašto stotis kelyje iš Kauno į Raseinius. Tarpukaryje Bubių kaimas su apylinkėmis priklausė Vilkijos valsčiui. Šis kaimas 1923 m. turėjo 36 ūkius ir 202 gyventojus (Lietuviškoji enciklopedija, K., 1936, p.862). Tuomet didžiausias Batniavos apylinkėse buvo Kvesų kaimas, kuriame buvo 63 ūkiai ir 321 gyventojas.

Pirmaisiais Lietuvos Respublikos metais Bubių gyventojams iki artimiausios garlaivių prieplaukos Brūžėje reikėjo vykti 3 km, o iki artimiausio pašto valsčiaus centre – 8 km. Nors valsčiaus centras Bubių apylinkių gyventojams nebuvo arti, tačiau žinoma, kad dėl savo patriotizmo ūkininkai aktyviai dalyvavo Vilkijos valsčiaus savivaldos tarybos veikloje. Jie aukojo savo laiką ir energiją tautos labui. 1922-1923 m. Vilkijos valsčiaus savivaldos taryboje dirbo Kalasūnas iš Kvesų k., Bakanas iš Žėbiškių k., Silvestras ir Pranciškus Bulotai iš Virbaliūnų k. ir Petras Kukcinavičius iš Bubių k. Šios savivaldos garbės nariu buvo plačiai Lietuvoje žinomas tuometinis Vilkijos klebonas Stasys Bačkis (Juškų muziejaus Vilkijoje duomenys).

Sovietmečiu Bubiai buvo 1959 m. įkurto Batniavos daržininkystės tarybinio ūkio centras. Šis ūkis 1983 m. turėjo 3507 ha žemės, dirbo 565 darbuotojai. Šiame ūkyje buvo auginamos įvairios daržovės, javai, pašariniai augalai (TLE, V., 1985, p.220). Ūkyje buvo plėtojama ir gyvulininkystė: tų pačių metų duomenimis, ūkyje buvo auginama 2390 galvijų, 200 kiaulių, 2000 ančių. Ūkio direktoriumi klestėjimo laikais dirbo Stasys Šimkus.Bubių kaime veikia Batniavos pagrindinė mokykla, vaikų darželis, paštas, kultūros centras, 2 parduotuvės ir biblioteka.Bubiuose gyvena plačiai Lietuvoje žinomas ilgametis Vilkijos kapelos muzikantas Feliksas Baltrušaitis. Jis žinomas kaip vertingų kultūros lobių (papročių, dainų, šokių, instrumentinės muzikos) saugotojas ir pateikėjas archyvams ir rėmėjams (Tėviškės žinios, 2001 m. sausio 5 d., p.5).