KRAŠTOTYROS KNYGOS

Kauno rajono paminklai - Šv. Mergelės Marijos koplytstulpis
Marijos-paminklo-nuotrauka-225x300

GARLIAVOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA

Šv. Mergelės Marijos koplytstulpis „Nugalėk blogį gerumu“ Juragių kaime.
Autorius tautodailininkas Kazimieras Martinaitis.
Pastatytas 1993 m. 2016 m., vykdant Via Balticos magistralinio kelio rekonstrukciją, paminklas iš Tuopų g., perkeltas į Žalgirio g.

Nuotr. Virginijos Tamašauskienės

Kauno rajono kapai ir holokausto paminklai - Pirmajame pasauliniame kare žuvusių vokiečių kapas

PIRMOJO

KAČERGINĖS SENIŪNIJA

Pirmajama pasauliniame kare žuvusių vokiečių kareivių kapas.

Nuotr. iš Nuotr. iš Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.

Kauno rajono paminklai - Stogastulpis tautodailininkui Vl.Bernatoniui


rupintojelis


KULAUTUVOS SENIŪNIJA

Stogastulpis tautodailininkui Vl.Bernatoniui Kulautuvos kapinėse. Autoriai B. ir A. Šadzevičiai.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.

Kauno rajono paminklai - Pirmosioms Lietuvoje skraidyklių varžyboms

netonysRAUDONDVARIO SENIŪNIJA

2017 m. ant netonių kalno pastatytas pirmosioms Lietuvoje skraidyklių varžyboms skirtas paminklinis akmuo. Taip paminėtas Kauno aviacijos veteranų sąjungos veiklos 40-metis.Pastatė Kauno rajono savivaldybė, bendaradriaudama su kauno Technologijos universitetu. Autorius Stasys Žirgulis.

Nuotr.:https://www.krs.lt/savivaldybe/seniunijos/raudondvaris/darbai/

Kauno rajono kryžiai - Kantališkių kapinėms atminti

kantaliskes


RINGAUDŲ SENIŪNIJA

Akmuo su kryžiumi Kantališkių kapinėms atminti.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.

Kauno rajono kryžiai - Ringaudams

ringaud


RINGAUDŲ SENIŪNIJA

Kryžius, ženklinantis Ringaudų gyvenvietės statybos pradžią 1963 m. Sukurtas 1989 m. Autorius Stasys Bakevičius.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.

Kauno rajono paminklai - Lietuvos katalikiško jaunimo sąjungai

pavasarininkai

ROKŲ SENIŪNIJA

Paminklas Lietuvos katalikiško jaunimo sąjungos Vainatrakio kuopai atminti. Pastatytas 1925 m.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015 ([Vilnius]

Kauno rajono sodybos ir vilos - rašytojo Petro Babicko sodyba

namas

ROKŲ SENIŪNIJA

Lietuvos radijo žurnalistikos pradininko, publicisto, rašytojo, vertėjo, diplomato, kraštotyrininko, keliautojo, fotografo Petro Babicko namas Rinkūnų kaime prie Jiesios, statytas 1936 m. Grįžusi iš tremties jo sesuo Ugnė babickaitė- Graičiūnienė namą atsiėmė. Šiuo metu čia gyvena babickų giminės (2014 m.).


Lit. ir nuotr.:Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015 ([Vilnius]

Kauno rajono kryžiai - Eucharistiniam kongresui Šlienavos parapijoje atminti;

SAMYLŲ SENIŪNIJA

Kryžius eucharistiniam kongresui Šlienavos parapijoje atminti, pastatytas Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. 

Pastatytas 2006 m. 

Daugiau: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/05/26/aktu_05.html

Lit. ir nuotr.: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/05/26/aktu_05.html

Kauno rajono kryžiai - Kryžius Šlienavos Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje

SAMYLŲ SENIŪNIJA

Kryžius Šlienavos Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje stovi gražus liaudies menininko Kazio Škėmos išdrožtas kryžius, kuris įtrauktas į saugomų liaudies dailės paminklų sąrąšą.Pastatytas 2015 m. Įstiklintas.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.