KRAŠTOTYROS KNYGOS

Vizgirda Tadas

Architektas, inžinierius. 

Gimė 1908 m. spalio 28 d. Domininkonyse, Garliavos valsč., Kauno apskr.

Skaityti

Jonaitis Alvydas

Architektas, dailininkas

Gimė 1954 m. balandžio 17 d., Ringauduose, Kauno r.

Skaityti

Jakučionis Povilas

Mokslo darbuotojas, dr. (architektūros m.)
Gimė 1932 m. vasario 4 d. Pajiesio k., Kauno r.


1942–1948 m. mokėsi Kauno Jėzuitų gimnazijoje. 1948–1954 m. už antitarybinę veiklą ištremtas ir įkalintas Vorkutos (Rusija) lageryje. Grįžęs į Lietuvą 1954 m. pradėjo mokytis Kauno 3-iojoje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. 1956 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą (dabar – Kauno technologijos universitetas), kurį 1961 m. baigė ir įgijo inžinieriaus statybininko specialybę. Studijas tęsė Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas) aspirantūroje. Dirbo Švenčionių rajono architektu,1961–1992m.; Valstybinio kolūkių statybos projektavimo instituto projektuotoju, skyriaus viršininku, firmos “Krašto projektai” vyr. architektu.
1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas pagal Lietuvos krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinį sąrašą. Seime dirbo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotoju. 2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) sąrašą. Seime dirbo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete.
1996–2001 m. – Valstybinės paminklosaugos komisijos narys, 1998–2001 m. – šios komisijos pirmininkas. 2000 –2003 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Miesto plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas. 2000 - 2004 m. ir 2004-2008 m. – Seimo narys. Nuo 1989 m. – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys, nuo 1997 m. – šios sąjungos pirmininkas. Nuo 1999 m. – Tėvynės sąjungos (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, krikščioniškųjų demokratų) narys, šios sąjungos pirmininko pirmasis pavaduotojas.
Darbai: apgynė architektūros mokslų daktaro disertaciją „Rytų Lietuvos žemės ūkio gyvenviečių tinklo pertvarkymo būdai“, 1974; parengė mokslinį darbą „Gervėčių krašto lietuviškų kaimų tyrimai“, 1992; mokslinėje ir periodinėje spaudoje paskelbė apie 200 mokslinių ir publicistinių straipsnių.
Parašė knygas: „Priešinantis sovietizmo restauracijai“, 2014; „Valstybės kūryba – nesibaigiantis darbas“/ 2014; „Atkaklumas ir rizika. Kelias į sėkmę“/ 2015; „Kaimo prie lakštingalų upės istorija“/ 2016.

Bibliotekos registracijos pažymėjimas

Čia rasite bibliotekos registracijos pažymėjimą.

Skaityti

Babtų biblioteka

Adresas: Sodų g. 1, Babtai, Babtų sen. LT-54334, Kauno r.
Telefonas: (8~37) 555762
El paštas: babtai(eta)
krsvbiblioteka.lt

Darbo laikas:
Skaitytojus aptarnauja: pirmadieniais - penktadieniais - 10-18 val. 
Vyr. bibliotekininkė Danguolė Barkauskienė
Babtų biblioteka buvo įkurta 1937 m.
Fondas - 9000 vnt. dokumentų. 2004 m. bibliotekoje įgyvendintas asociacijos „Langas į ateitį“ projektas ir įsteigta interneto prieiga. 2009 m. bibliotekoje įgyvendintas projektas „Bibliotekos pažangai“: 4 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams ir 1 - darbuotojui. 

Paslaugos:

 • Knygos į namus suaugusiems ir vaikams;
 • Periodiniai spaudiniai;
 • Internetas;
 • Darbas kompiuteriu;
 • Kompiuterinio raštingumo ugdymas;
 • Kompiuteriniai žaidimai;
 • Fonotekos paslaugos;
 • Žaisloteka;
 • Pasakų popietės;
 • Išradingų vaikų klubas „Šaltinėlis“;
 • Knygų šventės vaikams ir suaugusiems;
 • Informacijos paiešką LIBIS suvestiniame kataloge, Nacionalinės bibliografijos duomenų banke ir KRSVB elektroniniame kataloge.

Batniavos biblioteka

Adresas: Mokyklos g. 4, Bubių k., Batniavos sen. LT-54188, Kauno r.
Telefonas: (8~37) 567712
El paštas: batniava(eta)krsvbiblioteka.lt

Darbo laikas: 

Skaitytojus aptarnauja: pirmadieniais - penktadieniais - 10-18 val. 

Vyr. bibliotekininkė: Danutė Mejarienė
Batniavos biblioteka įkurta 1955 m. 
Fondas - 7300 vnt. dokumentų. 2005 m. įsteigtas Viešas interneto prieigos taškas (VIPT). 2010 m. įgyvendintas projektas „Bibliotekos pažangai“. 3 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams ir 1 - darbuotojui.

Paslaugos: 

 • Knygos į namus suaugusiems ir vaikams;
 • Periodiniai spaudiniai;
 • Internetas;
 • Darbas kompiuteriu;
 • Kompiuterinio raštingumo ugdymas;
 • Kompiuteriniai žaidimai;
 • Fonotekos paslaugos;
 • Žaisloteka;
 • Pasakų popietės;
 • Jaunųjų knygnešių būrelis;
 • Knygų šventės vaikams;
 • Kultūriniai renginiai;
 • Informacijos paiešką LIBIS suvestiniame kataloge, Nacionalinės bibliografijos duomenų banke ir KRSVB elektroniniame kataloge.

Čekiškės biblioteka

Adresas: Amatininkų g. 3, Čekiškė, Čekiškės sen. LT-54046, Kauno r.
Telefonas: (8~37) 560344
El paštas: cekiske(eta)krsvbiblioteka.lt

Darbo laikas: 
Skaitytojus aptarnauja: pirmadieniais - ketvirtadieniais - 10-18 val. 

Vyr. bibliotekininkė Inesa Krasauskienė
Čekiškės biblioteka įkurta 1937 m. Fondas - 11500 vnt. dokumentų. 2001 m. įgyvendintas projektas „Čekiškės miestelio biblioteka – vaikams ir jaunimui“. 2005 m. įsteigtas Viešas interneto prieigos taškas (VIPT). 2010 m. įgyvendintas projektas „Bibliotekos pažangai“. Kompiuterizuotos 4 darbo vietos vartotojams ir 1 - darbuotojui.

Paslaugos:

 • Knygos į namus suaugusiems ir vaikams;
 • Periodiniai spaudiniai;
 • Internetas;
 • Darbas kompiuteriu;
 • Kompiuterinio raštingumo ugdymas;
 • Kompiuteriniai žaidimai;
 • Kultūriniai renginiai;
 • Užsienio kalbų individualus mokymasis;
 • Fonotekos paslaugos;
 • Žaisloteka;
 • Pasakų popietės;
 • Knygų šventės vaikams ir suaugusiems;
 • Informacijos paiešką LIBIS suvestiniame kataloge, Nacionalinės bibliografijos duomenų banke ir KRSVB elektroniniame kataloge.

Daugėliškių biblioteka

Adresas: Mokyklos g. 1, Daugėliškių k., Vilkijos apyl. sen. LT-54203, Kauno r.
Telefonas: (8~37) 440169
El paštas: daugeliskes(eta)krsvbiblioteka.lt

Darbo laikas: 
Skaitytojus aptarnauja: antradieniais - šeštadieniais - 10-17 val.
Vyr. bibliotekininkė Nijolė Bačiūnienė. 
Daugėliškių biblioteka įkurta 1955 m. Fondas - 7000 vnt. dokumentų. 2008 m. įsteigtas Viešas interneto prieigos taškas (VIPT2 projektas): 4 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams ir „Bibliotekos pažangai“ projekto 1 kompiuterizuota darbo vieta darbuotojui. 

Paslaugos: 

 • Knygos į namus suaugusiems ir vaikams,
 • Periodiniai leidiniai,
 • Internetas,
 • Kompiuterinio raštingumo ugdymas,
 • Kompiuteriniai žaidimai,
 • Fonotekos paslaugos,
 • Žaisloteka,
 • Vaikų klubas "Šaltinėlis"
 • Knygų šventės vaikams ir suaugusiems
 • Kultūriniai renginiai
 • Informacijos paieška LIBIS suvestiniame kataloge ir periodinės spaudos bibliografinėje straipsnių DB,KRSVB elektroniniame kataloge.

Domeikavos biblioteka

Adresas: Bažnyčios g. 2, Domeikava, Domeikavos sen.  LT-54362, Kauno r.
Telefonas: (8~37) 477535
El paštas: domeikava(eta)krsvbiblioteka.lt 

Darbo laikas: 
Skaitytojus aptarnauja: pirmadieniais - penktadieniais - 10-18 val., šeštadieniais - 12-16 val. 
Vyr. bibliotekininkė Dalė Launikaitytė
Domeikavos biblioteka įkurta 1955 m. 
Fondas - 6700 vnt. dokumentų. 2004 m. įgyvendintas asociacijos „Langas į ateitį“ projektas, įsteigta vieša interneto prieiga. 2010 m. įgyvendintas „Bibliotekos pažangai projektas“. Kompiuterizuotos 5 darbo vietos vartotojams ir 1 - darbuotojui.


Paslaugos:

 • Knygos į namus suaugusiems ir vaikams;
 • Periodiniai spaudiniai;
 • Internetas;
 • Darbas kompiuteriu;
 • Kompiuterinio raštingumo ugdymas;
 • Kompiuteriniai žaidimai;
 • Fonotekos paslaugos;
 • Žaisloteka;
 • Pasakų popietės;
 • Knygų šventės vaikams ir suaugusiems;
 • Informacijos paiešką LIBIS suvestiniame kataloge ir periodinės spaudos bibliografinėje straipsnių DB, KRSVB elektroniniame kataloge.

Eigirgalos biblioteka

Adresas: Taikos g. 3, Voškonių k., Domeikavos sen. LT-54066, Kauno r. 
Telefonas: (8~37) 554169
El paštas: eigirgala(eta)krsvbiblioteka.lt

Darbo laikas: 
Skaitytojus aptarnauja: antradieniais - šeštadieniais - 10-18 val.
Vyr. bibliotekininkė Dalė Venslovienė
Eigirgalos biblioteka įkurta 1953 m. Fondas - 7200 vnt. dokumentų. 2008 m. įsteigtas Viešas interneto prieigos taškas (VIPT2) - 5 darbo vietos vartotojams. 2010 m. „Bibliotekos pažangai“ projekto pagalba gautas 1 nešiojamas kompiuteris darbuotojui.

Paslaugos: 

 • Knygos į namus suaugusiems ir vaikams;
 • Periodiniai spaudiniai;
 • Žaisloteka;
 • Pasakų popietės;
 • Knygų šventės vaikams;
 • Kultūriniai renginiai.
 • Informacijos paiešką LIBIS suvestiniame kataloge ir periodinės spaudos bibliografinėje straipsnių DB, KRSVB elektroniniame kataloge.