KRAŠTOTYROS KNYGOS

Eidimtas Jonas

Gimė 1862 m. 

Skaityti

Bulota Juozas

Gimė apie 1830 m.

Skaityti

Budzeika Petras

Gimė 1841m.sausio mėn. 18 d. Suvalkijoje.

Skaityti

Baltrušaitis Jonas

Gimė 1858 m.  gruodžio 26 d. 

Skaityti

Baltrus Sutkus

Gimė apie 1863 m.

Skaityti

Bakanauskas Simonas

Gimė 1865m. Vanagiuose, Anykščių r. 

Skaityti

Asanavičius Vladas

Gyveno Kriemaloje, Batniavos apyl., Kauno r.

Skaityti

Antanavičius

Gyveno Vosiškiuose, Kauno r.

Skaityti

Antanavičienė

Gyveno Kriemaloje, Batniavos apyl., Kauno r.

Skaityti