KRAŠTOTYROS KNYGOS

Račka Benediktas

Gimė apie 1865m.

Skaityti

Marma Kazimieras

Knygnešys, kunigas.

Skaityti

Kairiūkštis Povilas

Gimė 1868 m. sausio.13d. Girininkuose, Garliavos apyl. Kauno r.

Skaityti

Ivanauskas Karolis

Gyveno Čekiškėje, Kauno r. 

Skaityti

Eidimtas Jonas

Gimė 1862 m. 

Skaityti

Bulota Juozas

Gimė apie 1830 m.

Skaityti

Budzeika Petras

Gimė 1841m.sausio mėn. 18 d. Suvalkijoje.

Skaityti

Baltrušaitis Jonas

Gimė 1858 m.  gruodžio 26 d. 

Skaityti

Baltrus Sutkus

Gimė apie 1863 m.

Skaityti