Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono paminklai - Partizanams Girininkų I kaime

Kauno rajono paminklai - Partizanams Girininkų I kaime

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
GIRININKŲ I KAIMAS

Kryžius su atminimo lenta 1952 m. lapkričio 4 d. šioje vietoje žuvusiems Tauro apygardos Žalgirio rinktinės S. Dariaus ir S.Girėno tėvonijos būrio vadui Kazimierui Ruseckui – Doleriui ir partizanui Leonui Lukoševičiui – Vytautui atminti.
Pastatytas 1995 m. buvusio Tauro apygardos partizano, politinio kalinio P. Pečiulaičio –Lakštingalos ir partizanų ryšininko, politinio kalinio J. Rindeikos rūpesčiu.
2016 m. įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Lit.: Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search