Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono kapinės - Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Girininkų I km.

Kauno rajono kapinės - Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Girininkų I km.


55555

556566

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
GIRININKŲ I KAIMAS

Apie 700 – 800 m. į vakarus nuo Pažėrų, giraitės pakraštyje, yra Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapai (skaičius nežinomas). Kapuose išlikę 12 paminklų.
2017 m. Vokietijos karių kapų priežiūros tautinės sąjungos, Rukloje įsikūrusio NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės ir Kauno rajono savivaldybės iniciatyva, kapinės sutvarkytos: atnaujinti kryžiai, iš žvyro suformuoti takai, pastatyta dekoratyvinė tvorelė.
1992 m. kapinės įrašytos į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Daugiau:
https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/06/07/news/kauno-rajone-sutvarkytos-pirmo-pasaulinio-karo-vokieciu-kariu-kapines-1584925/

Lit. ir nuotr.: 
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://www.krs.lt/savivaldybe/rajonas/kulturos-paveldas/i-ojo-pas-karo-vokie%C4%8Di%C5%B3-kari%C5%B3-kapin%C4%97s-kauno-r-sav-girinink%C5%B3-k-al%C5%A1%C4%97n%C5%B3-sen/