KRAŠTOTYROS KNYGOS

Kauno rajono kapinės

1863 m. sukilėlių kapai Karalgirio km. Babtų sen.;
1863 m. sukilėlių kapai (Lenkapis) Zapyškio sen.;
1941 m. birželio sukilėlių sušaudymo vieta Kačerginės sen.;
Architekto C. L. Anikinio kapas Raudondvaryje;
Botaniko L. Vailionio kapas Tabariškių kapinėse;
Gamtininko T. Ivanausko kapas Tabariškių kapinėse;
Generolo Jono Galvydžio-Bykausko kapas Raudondvaryje;
Jono ir Juozo Vailokaičių kapas Paštuvos kapinėse;
Knygnešio K. Jonaičio kapas Babtų kapinėse;
Knygnešio M. Ramanausko kapas Panevėžiuko kapinėse;
Knygnešio St. Buloto kapas Kulautuvos kapinėse;
Knygnešių-daraktorių kapai Vilkijos kapinėse;
LLA vado K. Veverskio žūties vieta Užliedžių sen.;
Partizanų kapai Digrių km., Alšėnų sen.;
Partizano Benedikto Dausyno kapas Raudondvaryje;
Partizanų kapai Vilkijoje;
Partizanų žūties vieta Raudondvaryje;
Partizano A. Arlausko žuties vieta Žiemkelio miške Zapyškio sen.;
Partizanų žūties vieta Kampiškių km. Alšėnų sen.; 
Partizanų žūties vieta Girininkų I km. Alšėnų sen.;
Partizanų žūties vieta Girininkų II km. Alšėnų sen.;
Partizanų žūties vieta Girininkų II km. Alšėnų sen.(2);
Partizanų žūties vieta Altoniškių km. Zapyškio sen.;
Partizanų kovos ir žūties vieta Jonučių km. Alšėnų sen.;
Partizanų kovos ir žūties vieta Vilemų km. Zapyškio sen.;
Partizanų kovos ir žūties vieta Papiškės km. Zapyškio sen.;
Partizanų kovos ir žūties vieta Kluoniškių km. Zapyškio sen.;
Partizano J.Lukšos žūties vieta Pabartupio km., Alšėnų sen.
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapai Armaniškių km. Ringaudų sen.;
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapinės Juragių km. Garliavos ap. sen.; 
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapinės Kačerginės sen.;
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapinės Naugardiškių km Garliavos ap. sen. 
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapinės Ramučiuose, Karmėlavos sen.;
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapinės Stanaičių km.Garliavos ap. sen.
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapinės Pažėrų km. Alšėnų sen.,;
Rašytojos St. Jasiūnaitės kapas Kulautuvoje;
Švedkapiai Jiesios gyvenvietėje, Rokų sen.;
Tarybinių karių kapinės Karmėlavoje;
Tarybinių karių kapinės Vilkijoje;
Tautodailininko Vl. Bernatonio kapas Kulautuvos kapinėse;
Vokiečiams karo belaisviams Linksmakalnyje;