KRAŠTOTYROS KNYGOS

Kauno rajono kapinės

Kauno rajono kapinės:

1863 m. sukilėlių kapai Karalgirio km.;
1863 m. sukilėlių kapai (Lenkapis);
1941 m. birželio sukilėlių sušaudymo vieta;
Antrojo pasaulinio karo karių kapai Vilkijoje;
Architekto C. L. Anikinio kapas Raudondvaryje;
Botaniko L. Vailionio kapas Tabariškių kapinėse;
Gamtininko T. Ivanausko kapas Tabariškių kapinėse Ringaudų sen.;
Generolo Jono Galvydžio-Bykausko kapas;
Girininkų I kaimo senosios kapinės, vad. Milžinkapiu Alšėnų sen.;
Jono ir Juozo Vailokaičių kapas Paštuvos k.
Knygnešio K. Jonaičio kapas Babtų kapinėse;
Knygnešio M. Ramanausko kapas Panevėžiuko kapinėse;
Knygnešio St. Buloto kapas Kulautuvos kapinėse;
Knygnešių-daraktorių kapai Vilkijos miesto senosiose kapinėse;
LLA įkūrėjo K. Veverskio kapas Raudondvaryje;
Rašytojo K.  Puidos kapas Panevėžiuko k., Babtų sen.;
Partizanų kapai Digrių km., Alšėnų sen.;
Partizano Benedikto Dausyno kapas Raudondvaryje;
Partizanų kapai Vilkijoje;
Partizanų žūties vieta Kampiškių km. Alšėnų sen.; 
Partizanų žūties vieta Girininkų km. Alšėnų sen.;
Partizanų žūties vieta Altoniškių km. Zapyškio sen.;
Partizanų kovos ir žūties vieta Jonučių km. Alšėnų sen.;
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapai Armaniškių km. Ringaudų sen.;
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapinės Juragių km. Garliavos ap. sen.; 
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapinės Kačerginės sen.;
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapinės Teleičių km Garliavos ap. sen. 
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapinės Ramučiuose, Karmėlavos sen.;
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapinės Stanaičių km.Garliavos ap. sen.
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapinės Pažėrų km. Alšėnų sen.,;
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapinės Girininkų I km. Alšėnų sen.;
Rašytojos St. Jasiūnaitės kapas Kulautuvoje;
Senkapiai  Šlienavos km. Samylų sen.;
Švedkapiai Jiesios gyvenvietėje, Rokų sen.;
Tarybinių karių kapinės Karmėlavoje;
Tarybinių karių kapinės Vilkijoje;
Tautodailininko Vl. Bernatonio kapas Kulautuvos kapinėse;
Vokiečiams karo belaisviams Linksmakalnyje;