Pradinis Kraštotyros knygos Straipsniai Kauno rajono senkapiai - Antalkių kapinynas (Šilelio kalva)

Kauno rajono senkapiai - Antalkių kapinynas (Šilelio kalva)

  Antalkių kapinynas 

VILKIJOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA
Antalkių kaimas

Kapinynas yra netoli Žvirgždės ir Karklės upelių santakos. Kalva paveikta natūralios gamtinės erozijos, apardyta seniau kasant joje duobes, ilgą laiką buvusi ariama, vėliau apsodinta mišku, kuriuo dabar ir apaugusi. Kapai - nedegintų mirusiųjų kapai su III-IV a. po Kristaus būdingomis įkapėmis; dalis kapų suardyta ar sunaikinta seniau ariant, kasant duobes ir sodinant mišką. 1997 m.įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit. ir nuotr.: kvr.kpd.lt